ZSP Czchow     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie zaprasza w roku szkolnym 2017/2018 młodzież  gimnazjalną  do podjęcia nauki w:
1) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM:

 • z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia
 • z przedmiotami rozszerzonymi: geografia, język angielski

2) TECHNIKUM:

 • Technik ekonomista - przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych - przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia
 • Technik obsługi turystycznej - przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia

3) BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA:

 • Wielozawodowej (dla młodocianych pracowników)
 • Kucharz

osoby  dorosłe do podjęcia kształcenia w:

1) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH: 

 • 2-letnim na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
 • 3-letnim na podbudowie gimnazjum

2) SZKOLE POLICEALNEJ w zawodzie:

 • Opiekun medyczny – 1 rok
 • Asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok

3) KWALIFIKACYJNY  KURSY ZAWODOWY  dla osób pełnoletnich, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe T. 15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

    Więcej informacji na www.zsczchow.pl lub pod nr. tel. 14 68 43 230