Czytaj więcej...Szanowni Państwo,

    Dobiega końca rok szkolny 2019/2020, rok odmienny od pozostałych i bardzo trudny dla wszystkich. Pandemia korona-wirusa spowodowała decyzję władz państwowych o zawieszeniu zajęć w formie stacjonarnej w szkołach i przedszkolach. Sytuacja zaskoczyła wszystkich i wymusiła zmianę metod i form kształcenia, wdrożone zostało tzw. nauczanie zdalne. Musieliśmy wszyscy w trybie przyspieszonym nauczyć się korzystać z nowych technologii, komunikatorów internetowych, aplikacji, itp. Niestety do dnia zakończenia roku szkolnego nie udało się wznowić zajęć w tradycyjnej stacjonarnej formie. Z tego powodu dla wielu uczniów był to rok trudny, w praktyce wymagał samodzielnej pracy, nie można było rozłożyć przykładowych zadań, które zwyczajowo rozwiązujemy podczas lekcji, na poszczególnych uczniów, każdy musiał indywidualnie pracować nad wszystkimi zadaniami. Taka sytuacja powodowała wydłużanie czasu nauki, godzin spędzonych przed komputerem. Oczywiście dużą trudnością, może nawet największą, był dostęp do sprzętu komputerowego. W wielu domach jeden komputer przypadał na 3 uczniów, a to w praktyce uniemożliwiało organizację kształcenia w formie nauki „on-line”. Dla poprawy sytuacji zakupiliśmy 35 laptopów w ramach programu ZDALNA SZKOŁA, udostępniliśmy uczniom laptopy będące w zasobach szkół oraz jesteśmy w trakcie procedury wyłonienia dostawcy kolejnych 40 - 45 komputerów w ramach programu ZDALNA SZKOŁA +. Mam nadzieję, że w razie kolejnego, czasowego ograniczenia nauki będziemy mogli w niemal 100 procentach organizować lekcje „on-line”.

Czytaj więcej...     Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 25 maja 2020 r. rekrutac­ja na rok szkolny 2020/21 do Szkoły Muzycznej w Domosławicach została przedłużona i trwa do 26 czerwca 2020 r. do godziny 15.00.
     Przesłuchania wstępne kandydatów odbędą się w dniach 29 i 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Szkoły Muzycznej w Domosławicach. O godzinie przesłuchania każdy kandydat zostanie po­wiadomiony indywidualnie. Procedury i listy kandydatów zostaną opublikowane na stronach szkoły, pod adresem: www.domoslawice.pl

Czytaj więcej...

 Trwa rekrutacja do Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach z filiami w Porąbce Uszewskiej, Dobrocieszu, Milówce, Wojniczu, Tęgoborzy, Gromniku, Gnojniku oraz Łososinie!!!
Zgłoszenia on-line do 31 maja 2020 r.
Informacje:
Zapraszamy na stronę www.domoslawice.pl
oraz stronę Facebooka: https://www.facebook.com/Pa%C5%84stwowa-Szko%C5%82a-Muzyczna-I-stopnia-w-Domos%C5%82awicach-455537677815209/
Ulotka rekrutacyjna: awers, rewers
Trailer reklamujący Szkołę Muzyczną: https://youtu.be/3GXQ-rcgCHk

 

Czytaj więcej...    Gmina Czchów zakupiła do szkół 35 laptopów w ramach programu: „Zdalna Szkoła”, pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

     

Czytaj więcej...Szanowni Państwo,
Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", w której uczestniczy już 2500 szkół i przedszkoli z całej Polski (więcej o akcji: www.edu.crl.org.pl), a także pod hasztagiem #DzieciUcząRodziców na Facebooku.

Czytaj więcej...    Zespół Szkół w Czchowie został nominowany do prestiżowej nagrody w ogólnopolskim konkursie Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2019. Wydarzenie odbyło się 22 listopada 2019 roku w hotelu Regent Warsaw Hotel w Warszawie, gdzie Organizatorzy tj. Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Drogowego już po raz 10, podczas jubileuszowej Gali,  uhonorowali przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji, działaczy samorządowych, ekspertów – ludzi z pasją pracujących na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Czytaj więcej...     Początki szkolnictwa na terenie Domosławic w latach pięćdziesiątych XIX wieku związane są z kościołem i proboszczem ks. Janem Pawlikiem. W 1859 roku staraniem księdza proboszcza utworzono szkołę trywialną. Budynek był drewniany, mieściła się w nim jedna izba szkolna oraz mieszkanie dla nauczyciela. Podstawowe przedmioty nauczania to: religia, czytanie, pisanie i rachunki. Pierwszym nauczycielem był Antoni Glodt, który swoje obowiązki pełnił ponad 40 lat.  W roku 1879 postanowiono wyremontować stary budynek szkoły, jednak nauczycielowi przy wsparciu proboszcza Macieja Smoleńskiego udało się przekonać gminy, że lepiej byłoby wybudować nową szkołę. W tym celu hr. Karol Antoni Lanckoroński darował szkole grunt o objętości 1 morga i 1060 sążni oraz staw. Ostateczną deklarację podpisano w sierpniu 1881 roku.

Plakat informacyjny po kliknęciu "Czytaj więcej".

Czytaj więcej...

20 mobilnych stacji badawczych i 3 edukatorów z mnóstwem zagadek naukowych w zanadrzu - w tym składzie Centrum Nauki Kopernik jedzie do małych miejscowości w całej Polsce. Udowadnia, że nauka zachwyca, budzi ciekawość, bawi i wciąga. Do udziału w takiej przygodzie zaprasza w tym roku warszawskie Centrum Nauki Kopernik. Weźmie w niej udział ponad 160 tys. dzieci, rodziców i nauczycieli ze 160 małych miejscowości w całej Polsce. 25 i 26 marca NAUKOBUS pojawi się w Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach.

Czytaj więcej...      Jak długo rozkłada się butelka plastikowa wyrzucona w lesie, ile drzew trzeba ściąć żeby wyprodukować tonę papieru oraz ile polarów można zrobić z tony butelek PET to tylko część z zagadnień poruszanych na spotkaniu ekologicznym pod nazwą „Wir ekologiczny” w którym przedstawiciele Gminy Czchów mieli przyjemność uczestniczyć. Na zaproszenie Stowarzyszenia "Wiedza i Rozwój" z Czchowa zareagowaliśmy z wielkim entuzjazmem, gdyż wiemy jak niezwykle ważną rolę odgrywa edukacja ekologiczna.