Czytaj więcej..."Na tym kończy się ten szereg książek pisanych w ciągu kilku lat i w niemałym trudzie — dla pokrzepienia serc. Dla pokrzepienia polskich zniewolonych serc…"
Tymi słowami zakończyła się inscenizacja poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi, w setną rocznicę śmierci wielkiego pisarza, w dniu 15 listopada 2016 roku w Zespole Szkół i Przedszkola w Złotej.

Czytaj więcej...    Gra strategiczna dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz warsztaty dla organizacji pozarządowych to działania zaplanowane przez Fundację Aktywnej Edukacji z Porąbki Uszewskiej, realizującej projekt "Aktywni Obywatele w Powiecie Brzeskim". Projekt  współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i będzie trwał do końca 2016 roku. Gra "Aktywny obywatel w gminie" to zajęcia warsztatowe dla dwudziestu grup młodzieży w cyklu czterech dwugodzinnych rund.  Z Gminy Czchów w warsztatach biorą udział już dwie grupy uczniów z Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej.  

Czytaj więcej...     Zespół Szkół i Przedszkola w Domosławicach biorący udział w projekcie Erasmus +, 09.05.2016 r. miał zaszczyt przywitać gości, którzy przybyli z Niemiec, Hiszpanii i Rumunii. Pierwszy dzień rozpoczął się od prezentacji dotyczącej historycznego aspektu regionu każdego z państw. Następnie uczniowie wysłuchali wykładu, który przygotowała Pani Anna Piechnik (przedstawicielka SANEPIDU). Dotyczył on higieny szkolnej oraz współczesnych chorób zakaźnych.

    W hotelu "Łaziska" w Czchowie, odbyło się szkolenia dla kierowników filii, sekcji oraz Rady Artystycznej i Programowej ZSiP w Domosławicach. Zajęcia poprowadziła Monika Gubała, doradca metodyczny z listy MKiDN, dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Dobczycach. Tematem wiodącym spotkania było uzyskanie wiedzy, która pozwoli na  podjęcie decyzji w sprawie utworzenia w szkole, od przyszłego roku, działu muzykowania zespołowego.

Czytaj więcej...    W Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach we współpracy z Instytutem Konfucjusza rozpoczynają się zajęcia z nauki języka chińskiego. Kurs prowadzi nauczycielka Zespołu Szkół – pani Man Li.

   Spotkanie z "CHIŃSKIM SMOKIEM" dla dzieci i młodzieży - zajęcia języka chińskiego! Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 19.00 - 19.45. ZAPRASZAMY!!!

Czytaj więcej...     Tytuł projektu brzmi: „Chorzy, czy zdrowi: zwiększenie kompetencji młodych Europejczyków, w celu zapewnienia zdrowia i zapobiegania chorobom”

     Projekt jest przewidziany do realizacji w ciągu dwóch lat, rozpoczynamy we wrześniu 2015 roku, a  zakończenie jest przewidziane na sierpień 2017 roku. Liderem projektu jest szkoła niemiecka, natomiast my jesteśmy obok Niemców, Hiszpanów i Rumunów partnerami.

Czytaj więcej...     Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miechowie i Dyrekcja Centrum Kultury i Sportu w Miechowie serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w V Malopolskim Konkursie Piosenki Angielskiej. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie i na plakacie (pliki pfd).

Czytaj więcej...     Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach gościła w dn. 20.06- 24.06. 2015r. 34 uczniów wraz z 3 opiekunkami z zaprzyjaźnionej szkoły w Herdecke. Uczniowie w parach polsko-niemieckich poznawali historię, kulturę, wspólnie koncertowali. Było to drugie spotkanie zaprzyjaźnionych szkół. Pierwsze odbyło się w czerwcu 2014 w Herdecke.

„Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać"
Cyceron

Czytaj więcej...    W maju młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej zakończyła udział w projekcie edukacji ekonomicznej pn.: „Na własne konto”. Pragniemy przypomnieć, że projekt „Na własne konto” służył przybliżeniu wiedzy ekonomicznej, miał kształtować wśród uczniów postawę przedsiębiorczą oraz pomagać w wyborze ścieżki edukacyjnej, a w przyszłości – zawodowej.

Czytaj więcej...    3 czerwca w Zespole Szkół i Przedszkola w Złotej odbył się finał III Powiatowego Konkursu: „Kazimierz Wielki i jego czasy”. Celem konkursu było kształtowanie postawy obywatelskiej młodych ludzi, rozwijanie ich zainteresowań historycznych oraz upowszechnienie wiedzy na temat Króla Kazimierza Wielkiego. Pani dyrektor Bogusława Jurkiewicz przywitała zgromadzonych gości i uczestników konkursu, po czym głos zabrał pan Burmistrz Marek Chudoba.