Czytaj więcej...     W czasie pierwszego tygodnia ferii zimowych grupa 20 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Złotej uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych w ramach projektu „Na Własne Konto". Głównym celem programu „Na Własne Konto" jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
     Relacje uczestników znajdą Państwo na blogu: http://www.nawlasnekonto.pl/blog/publiczne-gimnazjum-w-zlotej-e3
     Organizatorem i pomysłodawcą Programu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja przy współpracy Narodowego Banku Polskiego.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zakończył nabór do programu „Na Własne Konto”. Zarówno szkoły, jak i gminy wykazały duże zainteresowanie tegoroczną edycją programu. Miło nam poinformować, że dzięki inicjatywie Sekretarza Gminy – Pana Jarosława Gurgul wśród zakwalifikowanych gmin znalazła się również Gmina Czchów (jako jedna z 10 gmin z terenu małopolski). „Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Program służy przybliżeniu wiedzy ekonomicznej uczniom gimnazjów, ma także kształtować wśród nich postawę przedsiębiorczą oraz pomagać w wyborze ścieżki edukacyjnej, a w przyszłości – zawodowej. W programie udział weźmie grupa 18 uczniów z Gimnazjum w Złotej. Chętni uczniowie będą uczęszczać na dodatkowe lekcje z przedsiębiorczości oraz ogólnej wiedzy ekonomicznej. Zajęcia prowadzone będą przez wytypowanego przez gminę nauczyciela oraz studenta – współprowadzącego. Zajęcia ruszą podczas ferii zimowych i potrwają do końca kwietnia.

Realizatorem Programu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja przy współpracy Narodowego Banku Polskiego.

Więcej informacji o Projekcie znajdą Państwo na stronie http://www.nawlasnekonto.pl

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie zaprasza do skorzystania z oferty edukacyjnej skierowanej do osób dorosłych:

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - nauka trwa dwa lata (dla absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej - nauka trwa trzy lata),
2. Szkoła Policealna jednoroczna dla zawodów: asystent osoby niepełnosprawnej lub opiekunka środowiskowa i dwuletnia kształcąca w zawodzie technik administracji,

Czytaj więcej...W dniu 12 czerwca 2104 r. w hotelu „Łaziska” w Czchowie odbyła się konferencja „Wybrane zagrożenia w pracy nauczyciela”, zorganizowana przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP z Dąbrowy Tarnowskiej reprezentujące sieć ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, jako koordynator ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej „Stres w pracy? Nie dziękuję!”, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta w Czchowie.

Czytaj więcej...24 maja o godz. 9.00  na Hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Czchowie odbyła się wielka impreza promująca czytelnictwo pod hasłem CAŁY CZCHÓW CZYTA DZIECIOM. Organizatorem tego spotkania było czchowskie gimnazjum; współorganizatorem Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  MOKSiR. Partnerem- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Fundacja Cała Polska czyta dzieciom, patronat honorowy nad całą imprezą objął Burmistrz Czchowa - Marek Chudoba a patronat medialny- Radio Kraków, TVP Kraków i Czas Czchowa. Całe przedsięwzięcie adresowane było do rodziców  i dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czytaj więcej...

Konferencja pn. "Wybrane zagrożenia w pracy nauczyciela"
12 czerwca 2014 r. (czwartek)
godz. 10.00
Hotel Łaziska, ul. Kolonia 4, Czchów

Wszystkich zainteresowanych tematyką zagrożeń psychospołecznych w zawodzie nauczyciela oraz bezpieczeństwa pracy w szkole, zapraszamy na konferencję pn. „Wybrane zagrożenia w pracy nauczyciela”.