logo_dobry_start.png    Informujemy, iż wnioski o świadczenie „Dobry Start” na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Czchowie w Biurze Obsługi Klienta (sala nr 3) na parterze w budynku Urzędu.

     Przyjmowanie wniosków będzie odbywać się w następujących dniach:

  • poniedziałek 9:00 – 14:00
  • wtorek 10:00 – 17:00
  • środa 9:00 – 14:00
  • czwartek 9:00 – 14:00
  • piątek 9:00 – 14:00

Przypominamy, że istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na termin złożenia wniosku pod nr tel. 14 66 21 736.

Wniosek online można składać od 1 lipca 2019 r. za pomocą bankowości elektronicznej oraz przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie „Dobry Start” na rok szkolny 2019/2020 złoży prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek do dnia 31 sierpnia 2019 roku, wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września 2019 r. W przypadku gdy prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego)

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego można uzyskać pod nr tel. 14 66 21 736 lub osobiście w pok. nr 3 Urząd Miejski w Czchowie parter

Informacje dotyczące świadczenia „Dobry Start” dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wzór wniosku o świadczenie "Dobry Start": https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Wniosek_o_%C5%9Bwiadczenie_dobry_start_15_lipca_2019_r.pdf/b7a81e1d-3f30-2099-14aa-94600948ce44

Załącznik do wniosku o świadczenie "Dobry start": https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Za%C5%82%C4%85cznik_do_wniosku_dobry_start_15_lipca_2019.pdf/8a904adf-4d33-d18f-8d86-1dffcddc6079