500+     Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na kolejny okres zasiłkowy tj. 2019/2021 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Czchowie w Biurze Obsługi Klienta (sala nr 3) na parterze w budynku Urzędu.
     Przyjmowanie wniosków będzie odbywać się w następujących dniach:

  • poniedziałek 9:00 – 14:00
  • wtorek 10:00 – 17:00
  • środa 9:00 – 14:00
  • czwartek 9:00 – 14:00
  • piątek 9:00 – 14:00

Przypominamy, że istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na termin złożenia wniosku pod nr tel. 14 66 21 736.

Wnioski składane online mogą być przekazane za pomocą jednej z następujących platform elektronicznych: bankowość elektroniczną, platformę usług elektronicznych ZUS, Portal Informacyjno-Usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Portal Emp@tia) oraz niezależnie od Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) przez ePUAP na elektroniczną platformę usług administracji publicznej (Elektroniczne Skrzynki Podawcze - ESP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/narodziny/rodzina-500-2/wniosek-rodzina-500-) od 1 lipca 2019 r.

Pierwsze dziecko

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosku w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2019 r., świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek od 01 do 30 września 2019 roku wypłata świadczenia, z wyrównaniem od lipca, nastąpi najpóźniej do 30 listopada2019 roku Uwaga, jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie  będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Przykładowo złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do końca roku, ale z wyrównaniem jedynie od października.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek w okresie od 01 do 30 listopada, to wypłata, z wyrównaniem od listopada, nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.

Drugie i kolejne dzieci

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500 plus), natomiast od 1 października na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Nowelizacja ustawy wydłuża do 31 maja 2021 r. pierwszy okres, na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego można uzyskać pod nr tel. 14 66 21 736 lub osobiście w pok. nr 3 Urząd Miejski w Czchowie - parter

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1.pdf/6c9e6696-9850-cc09-f2d1-7a0a3b69b5b5

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1Z.pdf/b31d82d8-d9f4-e76a-a7d5-0933eace61b3