Logotyp Dobry Start JPG    Od 1 lipca 2020 roku można składać wnioski elektronicznie przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.
    Od 1 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Czchowie w Biurze Obsługi Klienta (sala nr 3) na parterze w budynku Urzędu.

    W związku z zagrożeniem epidemicznym wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wyznaczonych terminach - zapisy oraz informacje pod nr tel. 14 66 21 736.

Przyjmowanie wniosków będzie odbywać się w następujących godzinach:

  • poniedziałek 8:00 – 12:00
  • wtorek 12:00 – 17:00
  • środa 8:00 – 12:00
  • czwartek 11:00 – 15:00
  • piątek 8:00 – 12:00

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie „Dobry Start” na rok szkolny 2020/2021 złoży prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek do dnia 31 sierpnia 2020 roku, wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września 2020 r. W przypadku gdy prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, nie obejmuje także studentów.

Informacje dotyczące świadczenia „Dobry Start” dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.