Rodzina 500+    W tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku w ramach programu Rodzina 500+.

     Przypominamy, że okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 lipca 2019 r. został wydłużony i trwa do 31 maja 2021 roku, w związku z tym w 2020 roku rodzice nie muszą składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego jak w latach ubiegłych.

    Aby uzyskać świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021 r., należy złożyć wnioski w następujących terminach: elektronicznie od 1 lutego 2021 roku lub tradycyjnie od 1 kwietnia 2021 roku.