Program 500+

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ w okresie zasiłkowym 2021/2022 będzie można składać w następujących terminach:

  • online od 1 lutego 2021 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
  • drogą tradycyjną od 1 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Czchowie - Biuro Obsługi Klienta (sala nr 3) na parterze w budynku Urzędu.

W związku z zagrożeniem epidemicznym wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wyznaczonych terminach, zapisy oraz informacje pod nr tel. 14 66 21 736.

Prawo do świadczenia wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022 ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca 2021 r.  do dnia 31 maja 2022 r.

Ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego uzależnione jest od miesiąca złożenia wniosku:

Data złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego

do 30-04-2021 r.

do 30-06-2021 r.

od 01-05-2021 r. do 31-05-2021 r.

do 31-07-2021 r. (z wyrównaniem od VI)

od 01-06-2021 r. do 30-06-2021 r.

do 31-08-2021 r. (z wyrównaniem od VI)

od 01-07-2021 r. do 31-07-2021 r.

do 30-09-2021 r. (bez wyrównania za VI)

od 01-08-2021 r. do 31-08-2021 r.

do 31-10-2021 r. (bez wyrównania za VI i VII)

WAŻNE! Jeżeli złożenie wniosku nastąpi po 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego można uzyskać pod nr tel. 14 66 21 736 i pod adresem https://www.czchow.pl/index.php/home/program-500-plus oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Materiały do pobrania (pliki pdf):