Rodzina 500+    Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na kolejny okres zasiłkowy tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Czchowie w Biurze Obsługi Klienta (sala nr 3) na parterze w budynku Urzędu.

     Przyjmowanie wniosków będzie odbywać się w następujących dniach:

  • poniedziałek 8:00 – 15:00
  • wtorek 9:00 – 17:00
  • środa 8:00 – 15:00
  • czwartek 8:00 – 15:00
  • piątek 8:00 – 15:00

    Przypominamy, że istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na termin złożenia wniosku pod nr tel. 14 66 21 736.

    Wnioski składane elektronicznie mogą być przekazane za pomocą jednej z niżej wymienionych platform elektronicznych: bankowość elektroniczną, platformę usług elektronicznych ZUS, portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Portal Emp@tia) oraz niezależnie od Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) przez ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - ESP.

   Już dzisiaj można kierować swoje zapytania pod nr tel. 14 66 21 736 lub osobiście w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Czchowie (I piętro).

    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 r.

    Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

     Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

 

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego dostępne są również na stronie

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus