Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Czchowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Nr obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczej
1Miasto: Czchów

niepelnosprawnyPubliczna Szkoła Podstawowa w Czchowie, ul. Szkolna 2, 32-860 Czchów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2Sołectwo: Będzieszyna, WytrzyszczkaPubliczna Szkoła Podstawowa w Wytrzyszczce, Wytrzyszczka 15, 32-860 Czchów
3Sołectwo: Jurków

niepelnosprawnyPubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jurkowie, Jurków 150, 32-860 Czchów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4Sołectwo: Złota

niepelnosprawnyPubliczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Złotej, Złota 50, 32-859 Złota

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5Sołectwo: Tymowa

niepelnosprawnyPubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Tymowej, Tymowa 376, 32-863 Tymowa

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6Sołectwo: TworkowaPubliczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej, Tworkowa 36, 32-863 Tymowa
7Sołectwa: Biskupice Melsztyńskie, DomosławicePubliczna Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach, Domosławice 24, 32-860 Czchów
8Sołectwo: Piaski-DrużkówBudynek Komunalny, Piaski-Drużków 1, 32-860 Czchów

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Tarnowie II najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Czchowa najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

 

Burmistrz Czchowa

(-) Marek CHUDOBA

Do pobrania:

Obwieszczenie (plik .pdf)