medale 3     W piątek 30 sierpnia 2019 r  w Ośrodku Aktywności Społecznej - „Leśniczówka” w Czchowie odbyła się Uroczystość wręczenia Honorowych Srebrnych Medali „Za zasługi dla Obronności Kraju”. 

     Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 3365/KADR na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 roku o ustanowieniu medalu „Za zasługi dla Obronności Kraju” w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej nadano odznaczenia następującym mieszkańcom Gminy Czchów - rodzicom żołnierzy: Krystyna Adamczyk, Zofia Bednarek, Stanisław Baczewski, Zofia Dziedzic, Maria Dudek, Maria i Bronisław Gałat, Maria i Kazimierz Goryca, Halina i Władysław Karpiel, Kazimiera Kraj, Janina i Jakub Michalczyk, Stanisława Mierzwa, Eugenia Motak, Maria i Ferdynand Osieccy, Maria Pierz, Anna Piech, Franciszek Prusak, Maria Szpila ,Anna i Augustyn Śliwińscy, Bronisława Zelek.

    Uroczystego wręczenia medali dokonał Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie płk. Piotr Waręcki przy udziale Marka Chudoby – Burmistrza Czchowa oraz Alicji Mordarskiej – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czchowie.

    Spotkanie było także okazją do rozmów o historii i wspomnienia czasów służby wojskowej przy słodkim poczęstunku. Odznaczeni, w dowód wdzięczności otrzymali od władz samorządowych okolicznościowe upominki.

medale 2

medale 4