a poroz 0     W ramach nawiązanej w lipcu współpracy z rumuńskim miastem Șimleu Silvaniei, delegacja Gminy Czchów, pod przewodnictwem Burmistrza Czchowa Marka Chudoby, udała się z rewizytą, której celem było sformalizowanie nawiązanej współpracy.

     Na uroczystej sesji Rady Miejskiej Șimleu Silvaniei przyjęta została jednogłośnie uchwała o wyrażeniu zgody na zawarcie partnerstwa z naszą gminą. W wystąpieniach Burmistrz Șimleu Silvaniei - Pan Septimu Cǎtǎlin Țurcaș, Burmistrz Czchowa - Pan Marek Chudoba oraz Pan płk Jerzy Jankowski - attaché obrony wojskowy, lotniczy i morski przy Ambasadzie RP w Bukareszcie, przedstawili historię podjęcia współpracy pomiędzy samorządami oraz nawiązali do wspólnych kart naszej historii czy tradycji.  

     Kulminacyjnym punktem oficjalnych uroczystości było podpisanie umowy o współpracy partnerskiej, która przewiduje zacieśnianie kontaktów, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz współdziałanie m. in. w zakresie edukacji, kultury, muzyki przedsiębiorczości, sportu, turystyki, ochrony środowiska, czy też organizacji pozarządowych.

     Zawarte porozumienie otwiera możliwości do starań o pozyskanie środków na realizacje wspólnych pomysłów takich jak np. wymiana młodzieży, udział we wspólnych konkursach czy rozgrywkach sportowych.

Șimleu SilvanieiȘimleu SilvanieiȘimleu SilvanieiȘimleu Silvaniei
Șimleu SilvanieiȘimleu SilvanieiȘimleu SilvanieiȘimleu Silvaniei