Logo Malopolska V CMYK z opisem       27 listopada 2019 roku dh Piotr Musiał Komendant Gminny Straży w imieniu Burmistrza Czchowa uroczyście przekazał zakupiony sprzęt przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z: Biskupic Melsztyńskich, Jurkowa, Tworkowej i Złotej. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”

W kwietniu br. Gmina Czchów przystąpiła do konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” , którego celem było udzielenie zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu województwa małopolskiego, nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.   

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr IX/105/19 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego postanowił udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Uchwałą Nr 1331/19 z dnia 25 lipca 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminami z terenu województwa zawarł umowę m.in. Gminą Czchów dotyczącą zasad udzielenia pomocy finansowej.

W ramach udzielonej pomocy finansowej zostało zakupione:

- Pilarka ratownicza STHIL – 1 kpl

- Defibrylator z kluczem pediatrycznym – 1 kpl

- Ubrania ochronne do działań bojowych - 6 kpl ( w skład każdego kompletu wchodzi: ubranie typu

RAPTOR, hełm strażacki, kominiarka, rękawice ochronne i buty.

- Służbowy mundur strażaka – 3 kpl

- Ubranie koszarowe – 5 kpl

- Radiotelefon z mikrofonogłośnikiem – 2 kpl

- Drabina nasadkowa drewniana – 1 kpl ( w skład kompletu wchodzą 4 drabiny przęsłowe).

Wartość projektu wynosi 42 593,14 zł., w tym dofinansowanie 16 728,00 zł.

Budżet Gminy Czchów w 2019 roku na ochronę przeciwpożarową przeznaczył 584 528,00 zł.

Należy podkreślić, że wyposażając zespoły ratownicze w certyfikowane środki ochrony indywidualnej oraz nowoczesny sprzęt ratowniczy i łączności pozwoli tym jednostkom OSP przystąpić do natychmiastowych działań ratowniczych w każdej sytuacji, gdy występuje zagrożenia zdrowia lub życia poszkodowanych w pożarach, wypadkach komunikacyjnych lub awariach technicznych.

Beneficjenci konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” – strażacy Gminy Czchów Zarządowi Województwa Małopolskiego i Gminie Czchów składają serdeczne podziękowanie za zakupiony i przekazany sprzęt oraz kompletne umundurowanie bojowe.

Przekazanie sprzętu strażakom OSP Gminy CzchówPrzekazanie sprzętu strażakom OSP Gminy CzchówPrzekazanie sprzętu strażakom OSP Gminy CzchówPrzekazanie sprzętu strażakom OSP Gminy Czchów
Przekazanie sprzętu strażakom OSP Gminy CzchówPrzekazanie sprzętu strażakom OSP Gminy CzchówPrzekazanie sprzętu strażakom OSP Gminy CzchówPrzekazanie sprzętu strażakom OSP Gminy Czchów
Przekazanie sprzętu strażakom OSP Gminy CzchówPrzekazanie sprzętu strażakom OSP Gminy CzchówPrzekazanie sprzętu strażakom OSP Gminy Czchów