DSC 0358     Rok 2015 jest dla całej Polski rokiem wyjątkowym. Senat Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił go bowiem Rokiem Samorządu Terytorialnego. W ten sposób, chciano upamiętnić dwudziestą piątą rocznicę - przeprowadzonej w 1990 roku - reformy samorządowej. Warto przypomnieć, że inicjatorem reformy był rząd Tadeusza Mazowieckiego. Przeprowadzono wówczas wybory do rad gmin, gminy zaś wybrały swoje władze wykonawcze. Z perspektywy ćwierć wieku widać, że dokonane zmiany przyczyniły się do lokalnego rozwoju gospodarczego.

     Obchody upamiętniające XXV-lecie Samorządu Terytorialnego w Gminie Czchów odbyły się 10 czerwca a rozpoczęła je Msza Święta koncelebrowana w Kościele p. w. NNMP w Czchowie. Część oficjalna rozpoczął wspaniały koncert młodej i niesamowicie utalentowanej artystki - pani Izabeli Mytnik z Zakliczyna. Na uroczystą sesję przybyli liczni goście, m. in. Pan Eugeniusz Gołembiowski - Prezes Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich, Członek Zespołu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu; pan Kazimierz Brzyk – Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego, Pan Andrzej Potępa – Starosta Brzeski, Pan Ryszard Ożóg – Wicestarosta Brzeski, Pani Katarzyna Jasnos – Prezes Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku".
    Uroczystą sesję Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Czchowie – pan Włodzimierz Rabiasz. Po czym głos zabrał pan Marek Chudoba – Burmistrz Czchowa. W przemówieniu zaznaczył, że przez te ćwierć wieku gmina Czchów zmieniła się diametralnie. Zmiany następowały stopniowo ale sukcesywnie i są zasługą wielu osób. Po przemowie pana Burmistrza głos zabrał Eugeniusz Gołembiowski – wspomniany wcześniej Prezes Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego a jednocześnie Burmistrz Kowala. W pierwszej kolejności wręczył na ręce pana Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czchowie dyplom oraz „Medal Króla Kazimierza Wielkiego dla Królewskiego Grodu Czchów". Przedstawił też swoje spostrzeżenia na temat samej gminy, która również należy do stowarzyszenia. Zaznaczył, że jest tu już trzeci raz i za każdym razem widzi postęp i ogromne zmiany. Gmina rozwija się i pięknieje, mimo pogarszającej się od kilku lat sytuacji finansowej polskich samorządów.
     Następnie głos zabrał również pan Andrzej Potępa – Starosta Brzeski. Jako doświadczony samorządowiec, wyraził podziw dla zaangażowania i dokonań osób związanych z czchowskim samorządem przez ostatnie ćwierć wieku.
     Najważniejszym punktem sesji było wręczenie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Czchów" jedenastu osobom, które w istotny sposób działały na rzecz rozwoju gminy. Osoby te otrzymały medal honorowy, tabliczkę oraz legitymację uzasadniającą nadanie tytułu, akt nadania tytułu honorowego, eleganckie długopisy, książki, kwiaty oraz wpinki do klapy marynarki.
     Bp ks. dr Stanisław Salaterski - pochodzący z Tymowej biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Udziela się w życiu społecznym, jest ambasadorem gminy Czchów.
     Ks. Michał Kapturkiewicz – wieloletni proboszcz parafii w Domosławicach. Osoba otwarta na pomoc, życzliwa i pełna duchowego wsparcia.
Ks. dr Stanisław Kądziołka - proboszcz parafii w Złotej, wieloletni dziekan dekanatu czchowskiego. Osoba wrażliwościa na potrzeby społeczności gminnej. Ceniony nauczyciel i wychowawca całego pokolenia uczniów.
     Czesław Górski - długoletni pracownik administracyjny: pełnił funkcję Sekretarz Gromadzkiej Rady Narodowej, kierownika mienia i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
    Edward Mordarski - dyrektor szkoły w Jurkowie oraz Naczelnik Gminy Czchów, podejmował szereg inicjatyw służących rozwojowi regionu.
Andrzej Goryca – wspaniały lekarz, specjalista ginekolog-położnik. Człowiek spokojny, cierpliwy i wyrozumiały. Działacz społeczny.
Eugeniusz Grzanka – kapelmistrz Orkiestry Dętej przy OSP w Złotej.
    Piotr Musiał – Strażak z powołania, nierozerwalnie związany jest z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. Przedsiębiorca oraz członek chóru w Jurkowie.
    Roman Olchawa – pierwszy wójt gminy po 1990, przyczynił się do odzyskania praw miejskich przez Czchów. Inicjator i realizator wielu działań o charakterze społecznym i inwestycyjnym.
Włodzimierz Rabiasz - radny a zarazem Przewodniczący Rady Miejskiej w Czchowie, Przewodniczący Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego, działacz społeczny (OSP Tymowa, klub sportowy TYMON TYMOWA) i spółdzielczy (BSR w Krakowie o/Czchów).
     Marek Chudoba – jako Burmistrz Czchowa zaproponował i zrealizował szereg przedsięwzięć, które przyczyniły się do rozwoju gminy i poprawy warunków życia.
     Podczas sesji miało również miejsce wręczenie statuetek oraz dyplomów z okazji XXV-lecia Samorządu Terytorialnego w Gminie Czchów. Na liście nagrodzonych znaleźli się m.in. obecni oraz byli radni Rady Miejskiej, pracownicy Urzędu Miejskiego, sołtysi, dyrektorzy MBP, MOKSiR i GZOZ, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych. Osobną grupę nagrodzonych stanowili artyści lokalni. Otrzymali one inne statuetki, ażeby w szczególny sposób podkreślić ich wkład w promowanie gminy.
     Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego były doskonałą okazją do refleksji i podsumowania przeszłości oraz rozmów o planach na przyszłość.

Jubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnego
Jubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnego
Jubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnego
Jubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnego
Jubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnego
Jubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnego
Jubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnego
Jubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnego
Jubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnegoJubileusz XXV-lecia samorządu terytorialnego