Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
     Sesja ta odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Czytaj więcej...     Z inicjatywy Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Czchowie w sobotę w remizie w Jurkowie odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli KGW z terenu Gminy Czchów oraz władz gminy. Zgodnie z tradycją składano sobie życzenia, było wspólne kolędowanie oraz smakowanie wigilijnych potraw, w tym specjałów pań z Czchowa - różnego rodzaju pierogów.

Czytaj więcej...     Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2019 r. (wtorek - Wigilia) Urząd Miejski w Czchowie będzie nieczynny. Dzień tez zostanie odpracowany w sobotę, 28 grudnia, w godzinach 7.30 - 15.30.

    Przepraszamy za ewntualne utrudnienia.

Czytaj więcej...       27 listopada 2019 roku dh Piotr Musiał Komendant Gminny Straży w imieniu Burmistrza Czchowa uroczyście przekazał zakupiony sprzęt przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z: Biskupic Melsztyńskich, Jurkowa, Tworkowej i Złotej. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”

W kwietniu br. Gmina Czchów przystąpiła do konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” , którego celem było udzielenie zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu województwa małopolskiego, nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.   

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
    Sesja ta odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. o godzinie 12.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Czytaj więcej...     28 września 2019 r. w Șimleu Silvaniei doszło do popisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Czchowem, a Șimleu Silvaniei (Rumunia).
    Umowa została podpisana na uroczystym posiedzeniu Rady Miasta Șimleu Silvaniei przez Burmistrzów obu miast: Marka Chudobę - Burmistrza Czchowa oraz Septimu Cǎtǎlin Țurcaș – Burmistrza Șimleu Silvaniei.

Czytaj więcej...     W ramach nawiązanej w lipcu współpracy z rumuńskim miastem Șimleu Silvaniei, delegacja Gminy Czchów, pod przewodnictwem Burmistrza Czchowa Marka Chudoby, udała się z rewizytą, której celem było sformalizowanie nawiązanej współpracy.

     Na uroczystej sesji Rady Miejskiej Șimleu Silvaniei przyjęta została jednogłośnie uchwała o wyrażeniu zgody na zawarcie partnerstwa z naszą gminą. W wystąpieniach Burmistrz Șimleu Silvaniei - Pan Septimu Cǎtǎlin Țurcaș, Burmistrz Czchowa - Pan Marek Chudoba oraz Pan płk Jerzy Jankowski - attaché obrony wojskowy, lotniczy i morski przy Ambasadzie RP w Bukareszcie, przedstawili historię podjęcia współpracy pomiędzy samorządami oraz nawiązali do wspólnych kart naszej historii czy tradycji.  

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się 3 października 2019 r. o godzinie 13.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Czytaj więcej...     W piątek 30 sierpnia 2019 r  w Ośrodku Aktywności Społecznej - „Leśniczówka” w Czchowie odbyła się Uroczystość wręczenia Honorowych Srebrnych Medali „Za zasługi dla Obronności Kraju”. 

     Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 3365/KADR na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 roku o ustanowieniu medalu „Za zasługi dla Obronności Kraju” w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej nadano odznaczenia następującym mieszkańcom Gminy Czchów - rodzicom żołnierzy: Krystyna Adamczyk, Zofia Bednarek, Stanisław Baczewski, Zofia Dziedzic, Maria Dudek, Maria i Bronisław Gałat, Maria i Kazimierz Goryca, Halina i Władysław Karpiel, Kazimiera Kraj, Janina i Jakub Michalczyk, Stanisława Mierzwa, Eugenia Motak, Maria i Ferdynand Osieccy, Maria Pierz, Anna Piech, Franciszek Prusak, Maria Szpila ,Anna i Augustyn Śliwińscy, Bronisława Zelek.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Czchowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.: