Uprzejmie informujemy, że straty spoowodowane nawalnymi opadami deszczu można zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miejskiego w Czchowie, tel. 14 6621710, 14 6621726 w godzinach pracy Urzędu.

Czytaj więcej...

W związku z zalewaniem ujęcia wody informujemy, że może wystąpić przerwa w dostawie wody dla odbiorców z terenu całej gminy Czchów.

Razem ze służbami ratowniczymi pracujemy nad zabezpieczeniem ujęcia i utrzymaniem dostaw wody.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Dobiega końca rok szkolny 2020/2021, rok odmienny od pozostałych i bardzo trudny dla wszystkich. II i III fala pandemii korona-wirusa spowodowała decyzję władz państwowych o zawieszeniu zajęć w formie stacjonarnej w szkołach i przedszkolach. Sytuacja narzuciła zmianę metod i form kształcenia, wdrożone zostało tzw. nauczanie zdalne oraz nauczanie hybrydowe. Musieliśmy korzystać z nowych technologii, komunikatorów internetowych, aplikacji, itp. Z tego powodu dla wielu uczniów był to rok trudny, w praktyce wymagał samodzielnej pracy, nie można było rozłożyć przykładowych zadań, które zwyczajowo rozwiązujemy podczas lekcji, na poszczególnych uczniów, każdy musiał indywidualnie pracować nad wszystkimi zadaniami. Taka sytuacja powodowała wydłużanie czasu nauki, godzin spędzonych przed komputerem. Oczywiście dużą trudnością, może nawet największą, był dostęp do sprzętu komputerowego, choć w tym roku Gmina Czchów pozyskała środki finansowe i zakupiła ponad 100 laptopów. Mimo, to w wielu domach nadal jeden komputer przypadał na więcej niż jednego ucznia. Mam nadzieję, że w razie kolejnego, czasowego ograniczenia nauki będziemy mogli w niemal 100 procentach organizować lekcje „on-line”.

Czytaj więcej...

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Mieszkańców Małopolski oraz Marszałka, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych w sprawie radykalnego przyspieszenia w Małopolsce szczepień przeciwko COVID-19

Kraków, 21 czerwca 2021 r.

Minione półtora roku, to w historii Polski i świata wyjątkowo dramatyczny czas. Od ponad 100 lat, z wyjątkiem wielkiego kataklizmu jakim była II wojna światowa, nie mierzyliśmy się z tak poważnym kryzysem zdrowotnym, społecznym i humanitarnym jakim jest pandemia COVID-19.

W związku z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania sieci wodociągowej w Jurkowie (Równia i Szotówka) Burmistrz Czchowa informuje, że istnieje już możliwość podłączenia się do wybudowanej sieci wodociągowej.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 2028) realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Obowiązek ten ciąży na władającym nieruchomością.

Więcej informacji na temat podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej oraz realizacji inwestycji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie ul. Rynek 12 lub kontaktując się telefonicznie pod numerem 14 6621724.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej do pobrania tutaj (plik doc)

Czytaj więcej...

Konferencja, warsztaty, spotkania – gośćmi będą m.in. Radek Kotarski, Paweł Zylm, Joanna Kulczycka. Tegoroczny Małopolski Festiwal Innowacji obfituje w ciekawe wydarzenia oraz inspirujących prelegentów. Nie zabraknie również konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. A to wszystko za darmo w formule on-line! Start już 21 czerwca!

Małopolski Festiwal Innowacji to coroczne święto innowacyjności, które daje możliwość poznania know how, nowych technologii, inspirujących wynalazków oraz niezwykłych ludzi. Małopolska już po raz jedenasty łączy biznes, naukę, administrację i społeczność w celu promocji innowacyjności i przedsiębiorczości. To miejsce spotkań małopolskich innowatorów, którzy kształtują biznesowy i naukowy charakter regionu. Nie bez przyczyny mottem tegorocznych działań jest hasło ‘Innowacje to MY!’ Bez kreatywnych Małopolan i ich pomysłów Małopolska nie byłaby liderem pod względem innowacyjności.

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Czchów za 2020 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz .U. z 2020r., poz.1378) Burmistrz Czchowa przedstawia Radzie Miejskiej w Czchowie Raport o stanie Gminy Czchów za 2020 rok w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

2 czerwca 2021 roku zmarł śp. Ks. prałat Józef Pamuła – emerytowany proboszcz parafii Czchów i rezydent Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. Św. Józefa w Tarnowie. Wprowadzenia ciała św. Ks. Prałata do kościoła parafialnego w Czchowie w sobotę (5 czerwca) o godz. 16.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Czchowie w niedzielę (6 czerwca) o godz. 16.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Urodził się 20 listopada 1928 roku w Wokowicach (parafia Szczepanów), jako syn Władysława i Anny z d. Gładysz. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie w 1949 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali, w dniu 9 maja 1954 roku w Tarnowie.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków