Burmistrz Czchowa działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanej dalej "ustawą" (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 7 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/314/2022 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w  2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm. Dz. U. z 2023, poz. 572) Burmistrz Czchowa co roku do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Miejskiej w Czchowie Raport o stanie Gminy Czchów. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Czchów za 2022 rok mogą zabrać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czchowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego, data ta upamiętnia pierwsze w pełni demokratyczne wybory do rad gmin i miast, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Istotnym kierunkiem zmian zapoczątkowanym w tamtym okresie, była decentralizacja władzy i stopniowe przekazywanie jej obywatelom. Taka forma dała olbrzymi impuls do rozwoju „Małych Ojczyzn”, pozwoliła ludziom przekazać odpowiedzialność za rozwój i losy swoich regionów. Mogliśmy i możemy decydować o priorytetach i kierunkach rozwoju naszych miejscowości. Zyskaliśmy wpływ na kształtowanie naszego otoczenia i życia społecznego. W tamtym okresie towarzyszył nam entuzjazm, który był motorem do tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego, uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym gmin i powiatów, który niestety z czasem osłabł, w miarę poprawy warunków życia, rozwoju samorządów oraz zmianami na coraz piękniejsze miejscowości w naszym kraju. Zmianom tym sprzyjała harmonijna współpraca z władzami centralnymi, szybka i sprawna relokacja środków unijnych na inwestycje samorządowe, dzięki którym możliwe było tak szybkie przeobrażenie naszych miejscowości w rozkwitające, rozwijające się miejsca życia społeczno-gospodarczego.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877) Burmistrz Czchowa informuje, że Gmina Czchów uruchomiła od dnia 16 maja 2023 r. sprzedaż końcową paliwa stałego.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 82/2023 Burmistrza Czchowa z dnia 25 kwietnia 2023 r. - 2 maja 2023 r. (wtorek) Urząd Miejski w Czchowie będzie nieczynny.

Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę, 27 maja 2023 r.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia!

Czytaj więcej...

Celem nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców z Małopolski oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami. Nagroda przyznawana jest w kategoriach: mikro przedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, duży przedsiębiorca. Nagroda przyznawana jest od 2009 roku.

Więcej na stronie https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/biznes-i-gospodarka/malopolska-nagroda-gospodarcza?size=size-bigger

zyczenia wielkanocne

Drodzy Mieszkańcy gminy Czchów!
Z okazji świąt Wielkiej Nocy składam Państwu serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha, wiary i miłości.
Niech ten czas przyniesie Państwu radość, spokój i pokój oraz wzajemną życzliwość.
By każdy z nas mógł odpocząć przy rodzinnym stole, a chwile spędzone z najbliższymi dodały otuchy i pozwoliły przezwyciężyć największe trudności.
Burmistrz Czchowa
Marek Chudoba

Zyczenia wielkanoc

Czytaj więcej...

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2023 roku pn. „Kultura Wrażliwa”.

Szczegółowe informacje na stronie https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/kultura-wrazliwa2023-ruszyl-nabor-do-kolejnej-edycji

Na śliwkowym szlaku

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabory wniosków zostaną przeprowadzone w ramach następujących przedsięwzięć:

Typ operacji

Nr przedsięwzięcia

Nazwa przedsięwzięcia

Numer naboru

Termin naboru

Konkurs

2.1.1

Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa

(wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa)

1/2023

24 lutego – 10 marca 2023 r.

Konkurs

1.3.1

Budowa lub rozwój oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców obszaru i turystów

(wskaźnik produktu: Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury)

2/2023

24 lutego – 10 marca 2023 r.

Ogłoszenia o naborze wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie internetowej: www.nasliwkowymszlaku.pl w zakładce Nabór wniosków. Więcej informacji o naborach udziela biuro Stowarzyszenia: tel. 661 242 363, 14 68 44 549, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 baner na sliwkowym szlaku

Czytaj więcej...

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy odbędą się stacjonarne zebrania mieszkańców poszczególnych miejscowości. W związku z upływem kadencji władz sołeckich najważniejszym punktem zebrań będzie dokonanie wyboru sołtysów, rad sołeckich, a w przypadku Czchowa - Rady Dzielnicy, na nową, czteroletnią kadencję.

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego – węgla w cenie 1 850,00 zł za tonę (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Wniosek obejmuje okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Wnioskować można maksymalnie o ilość 3 ton węgla pomniejszoną o ilość węgla zawnioskowaną i zakupioną w 2022 roku.

Nie należy ponownie ujmować we wniosku na 2023 rok tych ilości węgla, o które wnioskowano w 2022, a których zakup nie został jeszcze zrealizowany.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że 23 grudnia (piątek) Urząd Miejski w Czchowie będzie czynny do godz. 14:00.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w związku ze sprzecznymi wytycznymi w zakresie interpretacji przepisów, dotyczących przyznania dodatku węglowego dla gospodarstw domowych zamieszkujących w lokalach znajdujących się pod jednym i tym samym adresem - rozstrzygnięcia w prowadzonych postępowaniach zapadną po otrzymaniu ostatecznej interpretacji, co do stosowania przepisów ustawy w tym zakresie.

W załączeniu pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, który nadzoruje proces wypłat dodatku węglowego:

Przepraszamy za wynikające z wyżej wymienionego powodu opóźnienia w rozstrzyganiu wniosków, jednak są one niezależne od Burmistrza Czchowa.

Czytaj więcej...

W związku ze zgłoszoną przez KDW Brzesko awarią w jednej z kopalń Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach, nastąpiło opóźnienie w dostawach węgla we frakcji "orzech". Kwalifikowany Dostawca Węgla w Brzesku to podmiot, który odpowiada za terminowe dostawy węgla do gminy Czchów.

W zaistniałej sytuacji dostawę węgla „orzech” zaplanowano na 12 grudnia 2022 roku, do odbioru przez mieszkańców od 13 grudnia - we wszystkich trzech składach na terenie gminy Czchów. Od piątku dostępny będzie do odbioru węgiel we frakcji „kostka”.

Czytaj więcej...

Od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

Dodatek wynosi:

  • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
  • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego – węgla w ilości do 1,5 tony w cenie 2 000,00 zł za tonę (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Wniosek obejmuje okres do 31 grudnia 2022 r.

Wnioski będą przyjmowane do 9 grudnia 2022 r.

Wnioski przyjmowane są codziennie w godz. 8.30-14.30 w Urzędzie Miejskim w Czchowie – pokój nr 1 (parter), listownie za pośrednictwem operatora pocztowego oraz elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP - usługa "wyślij pismo ogólne" https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne