Burmistrz Czchowa (administrator danych osobowych) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) informuje, że na Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Czchowie został wyznaczony Pan Rafał Kopytko.
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:

  • nr telefonu: 146 621 718
  • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm. Dz. U. z 2017, poz. 2232, Dz. U. z 2018, poz. 130) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

    Sesja ta odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...    Urząd Miejski w Czchowie oraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie informują, że od 4 maja do 31 października 2018 roku Wzgórze Zamkowe wraz z Basztą w Czchowie jest niedostępne do zwiedzania!
    Gmina Czchów w ramach działań zmierzających do wzrostu atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego realizuje dwie inwestycje o łącznej wartości ok. 4,5 mln zł.

     Burmistrz Czchowa zaprasza do składania ofert na zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Mienia Czchów w ilości: 142,04 m³ – przetarg I.

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Czchów, ul. Rynek 12 32-860 Czchów
Tel: 14 66 21 745 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...     W ramach starań podjętych już pod koniec 2017 roku Gmina Czchów uzyskała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Jurków-Równia. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Droga ta łączy bezpośrednio drogę krajową 75 Brzesko-Krynica z Kąpieliskiem „Chorwacja”. Inwestycja ma na celu poprawę stanu obsługi komunikacyjnej przyległego terenu poprzez podniesienie parametrów technicznych drogi, a tym samym polepszenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i ruchu pieszego. Z pomocą programu wyremontowane zostanie przeszło 2 km drogi, powstanie prawie 1,5 km chodnika oraz 1 km kanalizacji deszczowej. W ostatnich dniach zawarta została umowa z wykonawcą, który już przystąpił do prac budowlanych.

    Uprzejmie informujemy, że 30 marca (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Czchowie będzie czynny w godzinach 7.30 - 13.00. Przepraszamy, za ewentualne utrudnienia.

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, zm. Dz.U. z 2017, poz. 2232, Dz.U. z 2018, poz. 130) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

    "Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń w zabytkowym budynku dworskim w Piaskach-Drużkowie w celu utworzenia miejsc spotkań dla zachowania dziedzictwa lokalnego"