Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

WYCIĄG

Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnowie

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 15 – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki oraz miasta na prawach powiatu: Tarnów.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9.

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 34 – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów:bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 35 – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów: dąbrowski, tarnowski oraz miasta na prawach powiatu: Tarnów.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Tarnowie przy Al. Solidarności 5-9.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
/-/ Sylwester Marciniak

Do pobrania: