b_250_0_16777215_0_0_images_kons.png

Zarząd Województwa Małopolskiego przedstawił do konsultacji społecznych Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. antysmogowej dla Małopolski.

Z treścią projektu zmienionej uchwały antysmogowej można zapoznać się pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2144611,ogloszenie-o-przystapieniu-do-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-malopolsk.html lub osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Królewska 57, I piętro, pok. 21.

 Proponowane do wprowadzenia są następujące zmiany:

Wszystkie stare kotły powinny zostać wymienione do końca 2023 r.:

  • Od 1 stycznia 2024 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno. Należy je wymienić na m.in. kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.
  • Od 1 stycznia 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Konsultacje prowadzone są do 23 sierpnia 2022 roku. Uwagi i wnioski do projektu uchwały mieszkańcy Gminy Czchów mogą składać:

  • elektronicznie: poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje,
  • pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30 017 Kraków 
  • ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.