co zmienia grafika 1Radni Województwa Małopolskiego, podjęli decyzję o zmianie uchwały antysmogowej w zakresie przedłużenia terminu użytkowania kotłów pozaklasowych (w tym klasy 1 i 2). Urządzenia te będą mogły być eksploatowane do końca kwietnia 2024 r., a nie tak jak określały pierwotne zapisy uchwały - do końca tego roku. Ponadto zmianie ulega termin, którym objęte są piece ogrzewania miejscowego, takie jak: kominki, kozy, kuchnie węglowe i piece kaflowe. Od 1 maja 2024 r. użytkowane będą mogły być wyłącznie urządzenia spełniające wymagania ekoprojektu lub posiadające sprawność na poziomie minimum 80% lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do wartości ekoprojektu.

Zmianie nie ulegają natomiast przepisy dotyczące kotłów centralnego ogrzewania klasy 3, 4 i 5 wg normy PN-EN 303-5:2012. Urządzenia klasy 3 i 4 można eksploatować do końca roku 2026.

Zapisy dotyczące nowych urządzeń dopuszczonych do montażu również nie uległy zmianie. Od 1 stycznia 2017 r. dozwolony jest montaż wyłącznie ogrzewania spełniającego wymogi ekoprojektu. Nie jest wystarczające spełnienie wymagań klasy 5. W przypadku kotłów centralnego ogrzewania można wybrać wyłącznie urządzenia z automatycznym podawanie paliwa (z podajnikiem) lub kotły zgazowujące. Kocioł nie może być wyposażony w ruszt awaryjny ani przedpalenisko.

Przypominamy, że od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Obowiązuje także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno należy sezonować co najmniej dwa lata, ponieważ suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

Więcej informacji na temat uchwały, dostępnych jest na stronie internetowej: 
www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Gminie Czchów

W Urzędzie Miejskim w Czchowie prowadzony jest Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”, gdzie można uzyskać informacje dot. szczegółów Programu. Zapraszamy do kontaktu

Zobacz cały artykuł.