b_250_0_16777215_0_0_images_2023_czyste_powietrze_Plakat.png

Powiat Brzeski przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza na spotkanie dla mieszkańców, podczas którego omówione zostaną:

PROGRAMY POMOCOWE WSPIERAJĄCE MONTAŻ POMP CIEPŁA

oraz

MOŻLIWOŚCI INSTALACJI POMP CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
Pierwszą część spotkania poprowadzi Justyna Jesionek - Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Krakowie, w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. W ramach spotkania omówione zostaną możliwości pozyskania dotacji na montaż pomp ciepła w gospodarstwach domowych.
Druga część spotkania poprowadzona przez instalatora z firmy NEOKLIMA poświęcona zostanie możliwości instalacji pomp ciepła w gospodarstwach domowych. Poruszone zostaną takie tematy jak podstawy stosowania oraz działania pomp ciepła, czynności związane z ich montażem, modernizacją oraz utrzymaniem w należytym stanie technicznym, a także przedstawiona zostanie przykładowa kalkulacja kosztów i zysków pomiędzy pompami ciepła, a ogrzewaniem gazowym.
Po spotkaniu będzie można skorzystać z porad indywidualnych.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (014) 66 46 527.

Termin i miejsce spotkania
17 stycznia 2023 r., godz. 10:00
Powiatowe Centrum Edukacji
ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko

ZAPRASZAMY!

Plakat