czyste powietrze

Burmistrz Czchowa, serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Czchów na spotkanie informacyjne o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 15 września 2023 r. o godzinie 14:00, w „Jaśkowym Sadzie” (ul. Dworska 2A, 32-860 Czchów). W wydarzeniu uczestniczył będzie przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - Pani Justyna Jesionek, Kierownik Zespołu Doradców Energetycznych.

W ramach spotkania,  przedstawiona zostanie prezentacja o założeniach Programu, rodzajach przedsięwzięć, na które można usłychać dofinansowanie, jak również  o sposobie składania wniosków o dofinansowanie oraz o zasadach realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Po prezentacji będzie można skorzystać również z konsultacji indywidualnych.