Spotkanie dotyczące wymiany kotłów     W ubiegłym tygodniu w sali kina Baszta w Czchowie Burmistrz Czchowa zorganizował spotkanie dotyczące wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe lub gazowe. Burmistrz Czchowa przywitał licznie zgromadzone osoby zainteresowane tematem oraz zaprosił do udziału w projekcie Gminy Czchów, którego celem będzie dofinansowanie wymiany przestarzałych kotłów grzewczych. Dalszą część poprowadził Piotr Sak - prezes zarządu ECO-GNOJNIK. Przedstawił on, jak ważna dla środowiska naturalnego jest wymiana starych zużytych kotłów oraz przybliżył zasady udziału w projekcie, których spełnienie jest podstawą do uzyskania dofinansowania.

     Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie ankiety dostępnej w Urzędzie Miejskim w Czchowie lub na stronie internetowej gminy Czchów (termin do 15 grudnia 2016 roku). O zakwalifikowaniu do projektu w pierwszym etapie decydować będzie kolejność zgłoszeń – lista podstawowa i rezerwowa, następnie bezpłatny audyt energetyczny gospodarstwa domowego, poprzez który nastąpi wyliczenie nominalnej mocy cieplnej kotła grzewczego i ewentualne zlecenie prac modernizacyjnych, mających na celu niezbędne przygotowanie obiektu do projektu.

   kotly 2

     Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zarówno na wymianę kotła (350 zł/KW mocy urządzenia, max do 8 000 zł) oraz na wymianę samej instalacji wewnętrznej (dla paliw gazowych - max 6000 zł, dla paliw stałych - max 1000 zł).

    Projekt jest realizowany przez Gminę Czchów w partnerstwie z Gminami: Gnojnik, Borzęcin, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, Zakliczyn i Dębno. Projekt dotyczy wymiany przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Ramach Projektów Subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego podziałanie 4.4.2 – dotyczącego wymiany źródła ciepła na paliwa gazowe i 4.4.3. - dotyczącego wymiany źródła ciepła na paliwa stałe.

    Dla zainteresowanych kontakt w Urzędzie Miejskim w Czchowie - pokój nr 15 tel. 14 6621716.

PREZENTACJA
► Ankieta paliwo stałe na paliwo stałe: wersja .docx, wersja .pdf
► Ankieta paliwo stałe na paliwo gazowe: wersja .docx, wersja .pdf