Czytaj więcej...    Publikujemy nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2018 r. dla poszczególnych miejscowości. Wersja papierowa harmonogramu dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Czchowie pok. nr 6 oraz w Biurze Obsługi Klienta (parter). Każdy z Państwa otrzyma również harmonogram za pośrednictwem pracowników firmy obsługującej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czchów.

Do pobrania: HARMONOGRAM (plik. pdf)

Czytaj więcej...    W gminie Czchów od 1 lipca 2018 roku obowiązywać będą nowe zasady segregacji odpadów w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
      ZMIANY DOTYCZĄ KOLORÓW WORKÓW I ZASAD SEGREGACJI ! 

NOWE ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - plik .pdf

 

Czytaj więcej...     Na wniosek Burmistrza Czchowa zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czchów na okres 3 lat. Taryfy nie uległy zmianie.

     W związku z pracami konserwacyjnymi sieci wodociągowej informujemy, że 8 maja 2018 roku od godz. 9:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody na pograniczu Złotej i Niedźwiedzy.
    Zakończenie prac planowane jest na godz. 12:00.
     Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

        Burmistrz Czchowa przypomina o konieczności oznaczania (przynajmniej jednego dowolnego worka z odpadami lub trwale pojemnika na odpady) naklejką/opisem z danymi: nazwa miejscowości i numer posesji.

     W przypadku braku oznaczenia z numerem posesji, wystawione podczas zbiórki odpady nie będą przypisywane do posesji.

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa  przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) obowiązkiem osób prowadzących działalność gospodarczą jest gromadzenie wytwarzanych odpadów i zlecanie ich wywozu specjalistycznym firmom świadczącym tego typu usługi na terenie danej Gminy. Przedsiębiorca powinien posiadać stosowną umowę na odbiór odpadów komunalnych z lokalu gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów (Ochrona środowiska/odpady komunalne) http://www.czchow.itl.pl/bip/index.php?page=position2.php&id=1243&grp=42

  1. Tymowa - 11 kwietnia 2018 r. (środa)
  2. Będzieszyna, Piaski-Drużków, Wytrzyszczka - 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
  3. Czchów - 17 kwietnia 2018 r. (wtorek)
  4. Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Złota - 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
  5. Jurków, Tworkowa - 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

Harmonogram wywozów odpadów wielkogabarytowych - plik .pdf

Czytaj więcej...Szanowni Mieszkańcy!

     Burmistrz Czchowa, zwraca się z gorącym apelem skierowanym do mieszkańców gminy Czchów, którzy zadeklarowali segregowany sposób gromadzenia odpadów komunalnych, o zwrócenie uwagi na  przestrzeganie zasad segregacji. Do Urzędu Miejskiego w Czchowie napływają sygnały, iż nie wszyscy mieszkańcy Gminy prawidłowo segregują odpady komunalne. Takie zachowanie prowadzi do generowania wyższych kosztów odbioru selekcji oraz problemów z jej późniejszym zagospodarowaniem. Osoby, które zadeklarowały segregację śmieci, a tego nie robią, muszą liczyć się z konsekwencjami (zmiana opłaty na wyższą, tj. obowiązującą dla systemu niesegregowanego).