Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne określone:

  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104),
  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach  i  deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105),
  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach  i  deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).

    Nowe wzory deklaracji i informacji mają zastosowanie do należności powstałych po 1 lipca 2019 r. Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miejskiej w Czchowie.

Formularze do pobrania:

  • IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - wersja .xls (cała grupa), wersja .pdf
  • Załącznik ZIN-1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - wersja .pdf
  • Załącznik ZIN-2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - wersja .pdf
  • Załącznik ZIN-3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - wersja .pdf

 

  • DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości - wersja .xls (cała grupa), wersja .pdf
  • Załącznik ZDN-1 do deklaracji na podatek od nieruchomości - wersja .pdf
  • Załącznik ZDN-2 do deklaracji na podatek od nieruchomości - wersja .pdf