Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Wielofunkcyjny plac publiczny w miejscowości Tymowa

Opublikowano: wtorek, 17, czerwiec 2014

 

          Czytaj więcej...Trwają prace na zadaniu pn.: „Wielofunkcyjny plac publiczny w miejscowości Tymowa”. Wykonawcą robót jest EUROGIEŁDA Czchów – Jurków sp. z o.o. z siedziba w Jurkowie. Firma wyceniła zadanie na kwotę około  265 000,00 zł.

Czytaj więcej...

Odnowa Centrum Czchowa – zadanie III

Opublikowano: wtorek, 17, czerwiec 2014

Czytaj więcej...     Rozpoczęto realizację kolejnego etapu Odnowy Centrum Czchowa na który Gmina Czchów otrzymała dofinansowanie z  EFRROW w ramach PROW na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych.

Czytaj więcej...

Budowa targowiska stałego w miejscowości Czchów

Opublikowano: wtorek, 17, czerwiec 2014

     Czytaj więcej...W czerwcu br. ruszyły prace przy budowie targowiska stałego w Czchowie. Wykonawcą robót jest firma MEGBUD z Komorowa, która zaproponowała cenę ok. 560 tys. złotych. Zgodnie z podpisaną umową targowisko powinno być zrealizowane do października 2014 r. 

Gmina Czchów na budowę targowiska pozyskała środki z EFRROW w ramach PROW na lata 2007 – 2013 , działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Umowa na wykonanie zadania została podpisana 18.03.2014r.
Dofinansowanie stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych operacji.

Czytaj więcej...

Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej I stopnia w Domosławicach

Opublikowano: wtorek, 13, maj 2014

     Czytaj więcej...10 kwietnia 2014 r. Gmina Czchów podpisała umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowania zadania pn.: „Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej I stopnia w Domosławicach”.

Czytaj więcej...