Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Budowa targowiska stałego w miejscowości Czchów

Opublikowano: wtorek, 17, czerwiec 2014

     Czytaj więcej...W czerwcu br. ruszyły prace przy budowie targowiska stałego w Czchowie. Wykonawcą robót jest firma MEGBUD z Komorowa, która zaproponowała cenę ok. 560 tys. złotych. Zgodnie z podpisaną umową targowisko powinno być zrealizowane do października 2014 r. 

Gmina Czchów na budowę targowiska pozyskała środki z EFRROW w ramach PROW na lata 2007 – 2013 , działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Umowa na wykonanie zadania została podpisana 18.03.2014r.
Dofinansowanie stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych operacji.

Czytaj więcej...

Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej I stopnia w Domosławicach

Opublikowano: wtorek, 13, maj 2014

     Czytaj więcej...10 kwietnia 2014 r. Gmina Czchów podpisała umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowania zadania pn.: „Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej I stopnia w Domosławicach”.

Czytaj więcej...