Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Rada Miejska

Opublikowano: środa, 14, maj 2014 Administrator

Przewodniczący: Włodzimierz Rabiasz
Wiceprzewodniczący: MałgorzataCzech, Antoni Zięć

Skład osobowy:

Lp.

Imię i nazwisko

Nr telefonu służbowego
 1. Małgorzata Czech 663 739 715
 2. Urszula Kamieniarz 663 739 697
 3. Dominik Kotas 669 984 764
 4. Józef Kozdrój brak
 5. Kazimierz Kurzydło 663 739 107
 6. Alicja Mordarska 663 739 110
 7. Władysław Osada 663 739 112
 8. Paweł Pachota 663 739 321
 9. Włodzimierz Rabiasz 663 739 106
 10. Andrzej Rozciecha 609 243 624
 11. Bernadeta Salamon 663 739 337
 12. Stanisław Sapała  663 739 343
 13. Stefan Sowa  663 739 356
 14. Lesław Wrona 693 571 817
 15. Antoni Zięć 693 571 819

 

Skład Komisji Rady Miejskiej w Czchowie:

Komisja Rewizyjna:

1.

Bernadeta Salamon

Przewodniczący

2.

Stanisław Sapała

Z-ca Przewodniczącego

3.

Andrzej Rozciecha

Członek Komisji

Komisja Gospodarcza i Finansów:

1.

Stanisław Sapała

Przewodniczący

2. .

Bernadeta Salamon

Z-ca Przewodniczącego

3.

Lesław Wrona

Członek Komisji

4.

Józef Kozdrój

Członek Komisji

5.

Włodzimierz Rabiasz

Członek Komisji

6.

Antoni Zięć

Członek Komisji

7.

Dominik Kotas

Członek Komisji

 Komisja do Spraw Publicznych:

1.

Małgorzata Czech

 Przewodniczący

2.

Alicja Mordarska

Z-ca Przewodniczacego

3.

Urszula Kamieniarz

Członek Komisji

4.

Stefan Sowa

Członek Komisji

5.

Paweł Pachota

Członek Komisji

6.

Kazimierz Kurzydło

Członek Komisji

7.

Andrzej Rozciecha

Członek Komisji

 Do zadań Komisji stałych należy:

1) opiniowanie projektów uchwal Rady,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazach komisji przez Radę i Burmistrza Czchowa.

Odsłony: 9982