Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Nabór do XVI edycji projektu grantowego "Twoja Szansa na Przedsiębiorczość"

Opublikowano: środa, 21, sierpień 2019

     Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach ogłasza nabór kandydatów do projektu "Twoja szansa na przedsiębiorczość" – powiaty tarnowski, dąbrowski, brzeski, miasto Tarnów. Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:

 • dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),
 • umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy BEZZWROTNA DOTACJA
 • dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności  gospodarczej  (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego). 

     Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek 30 lat i więcej
 • pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne (nie trzeba być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy!)
 • zamieszkujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego tj. miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego
 • które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:
  • osoby powyżej 30 roku życia
  • osoby bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety

  

Proces rekrutacji trwa od 14.08.2019 do 28.08.2019

NABÓR DLA WSZYSTKICH POWIATÓW PROWADZI BIURO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1400:

-  osobiście w Punkcie Obsługi Dąbrowa Tarnowska, ul. Oleśnicka 3, telefon: 517 878 962

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adresy: Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska

ul. Oleśnicka 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie  można uzyskać na stronie internetowej www.twojaszansa.pakd.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Odsłony: 208