Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zakup militariów na wzgórze zamkowe w Czchowie

Opublikowano: piątek, 08, czerwiec 2018

11 umowa machiny 2     W ramach realizacji projektu partnerskiego „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I – Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów – zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza Zamkowego, gdzie gmina Czchów wraz z 8 samorządami gminnymi oraz Tarnowską Organizacją Turystyczną (lider projektu) prowadzi kilkanaście inwestycji na rzecz poprawy oferty turystycznej subregionu  doszło do podpisania umowy z kolejnym wykonawcą elementu całego przedsięwzięcia.

      Rozstrzygnięty został  przez Gminę Czchów przetarg na zakup replik maszyn oblężniczych oraz uzbrojenia wojskowego. Dokonanie zakupy stanowią uzupełnienie całego przedsięwzięcia, które służy rewitalizacji Wzgórza Zamkowego w Czchowie. Zakupione sprzęty m. in.: onager, pluteja, hak niszczycielski, kusza wałowa, dźwig do oblewania smołą, drabina szturmowa, taran, trebeusz, perriere, wineja, 3 szt. CKM na stanowisku, kuchnia polowa, armata kal. 122 mm, armata dywizyjna D-44 85 mm, pozwolą na wykonanie ścieżek tematycznych, które będą szansą dla zwiedzających na zetkniecie się z historią na przestrzeni kilku ostatnich wieków. Zrealizowanie kompleksowego przedsięwzięcia na Wzgórzu Zamkowym skutecznie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy, co powinno przełożyć się na wzrost liczby odwiedzających turystów.  Pod koniec maja  została podpisana umowa z wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania.

belka

Odsłony: 517