Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci

Opublikowano: czwartek, 15, styczeń 2015

Czytaj więcej...     Izba Skarbowa w Krakowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.

Czytaj więcej...

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Czchów

Opublikowano: środa, 14, styczeń 2015

Czytaj więcej...     Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Czchów na indywidualne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania funduszy europejskich. Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek.

Czytaj więcej...

Zabezpieczenie świadczeń POZ od dnia 2 stycznia 2015 r.

Opublikowano: piątek, 02, styczeń 2015

     Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowy ze wszystkimi świadczeniodawcami z terenu gminy Czchów w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Życzenia Burmistrza Czchowa

Opublikowano: wtorek, 23, grudzień 2014

Uwaga! Wnioski o abolicję składek ZUS można składać do 15 stycznia 2015 r.

Opublikowano: środa, 17, grudzień 2014

Czytaj więcej...     Dla przedsiębiorców, którzy od 01 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku zalegali z opłacaniem składek 15 stycznia 2015 roku upływa termin na złożenie wniosku o abolicję.

     Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 roku o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551) tzw. ustawy abolicyjnej istnieje możliwość umorzenia nieopłaconych składek wyłącznie „za siebie” na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe wraz z odsetkami za zwłokę, opłatami dodatkowymi, opłatami prolongacyjnymi, koszami upomnienia i kosztami egzekucyjnymi za okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. Umorzenie należności, o których mowa powyżej skutkuje umorzeniem nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres oraz należnych od nich odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych a także kosztów egzekucyjnych.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego - Małopolska

Opublikowano: wtorek, 02, grudzień 2014

Czytaj więcej...      Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku" zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – Małopolska, które odbędzie się 8 grudnia 2014 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Iwkowej. Na spotkanie zapraszamy producentów i przetwórców produktów żywnościowych pochodzących z Małopolski, przedstawicieli restauracji, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych oferujących produkty i potrawy lokalne z Małopolski.

     Celem spotkania jest zapoznanie się z zasadami przystąpienia do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego - Małopolska (cele sieci, zasady przystąpienia, omówienie wniosku aplikacyjnego).

     Więcej informacji o Sieci znajduje się na stronie internetowej: http://www.zasmakujwmalopolsce.pl/index.php/dziedzictwo. Zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.

Poszukiwany właściciel psa

Opublikowano: czwartek, 20, listopad 2014

Czytaj więcej...     Urząd Miejski w Czchowie poszukuje właściciela psa prezentowanego na załączonych zdjęciach lub osoby chętnej do zaopiekowania się czworonogiem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 146 621 738 (p. Helena Motak).

Czytaj więcej...

Uwaga producenci owoców i warzyw!

Opublikowano: piątek, 31, październik 2014

Czytaj więcej...    W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi współczynnika przydziału, wynikającego z przekroczenia limitu przyznanego polskim producentom w ramach drugiego mechanizmu pomocy KE, Agencja Rynku Rolnego wyjaśnia.

    Wszyscy producenci, którzy złożyli 29 października powiadomienia do Oddziałów Terenowych ARR o zamiarze wycofania lub niezbierania plonów, muszą dokonać przeliczenia ilości zgłoszonych w formularzach według poniższego wzoru:

ilość zgłoszona x odpowiedni współczynnik tj.

  • przy zgłoszonych produktach jabłkach i gruszkach, należy pomnożyć ilość przez 0,12 (limit 18 750 ton)
  • przy zgłoszonych pozostałych owocach i warzywach, należy pomnożyć ilość przez 0,11 (limit 3000 ton)

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT PRASOWY! UWAGA!

Opublikowano: czwartek, 30, październik 2014

Czytaj więcej...     Agencja Rynku Rolnego informuje wszystkich producentów owoców i warzyw, iż w związku z przekroczeniem limitu drugiego mechanizmu pomocy, przyznanej przez KE dla Polski, Oddziały Terenowe zakończyły przyjmowanie powiadomień w zakresie operacji wycofania z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i niezbierania plonów dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 lit. a-m rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 1031/2014 z dnia 29.09.2014r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw.

Czytaj więcej...