Z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało materiały edukacyjne, w których znajdują się informacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków.

Materiały dostępne są na stronie Ministerstwa pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow . Znajdą tam Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Co ważne, informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Zachęcamy do korzystania ze strony.