Czytaj więcej...

W  piątek, 4 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Czchowie odbyło się spotkanie robocze szefów gmin: Marka Chudoby – Burmistrza Czchowa, Sławomira Paterka - Wójta Gminy Gnojnik, Andrzeja Romanka – Wójta Gminy Łososina Dolna oraz przedstawicieli trzech gmin: Czchów, Gnojnik, Łososina Dolna z kancelarią prawną, która reprezentuje samorządy w toczących się postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i przebudowie DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, odcinek II od Brzeska na włączeniu do DK75 do Nowego Sącza".

Czytaj więcej...

„Nie ma naszej zgody na wybudowanie czteropasmowej drogi pomiędzy naszymi domami" - mówią mieszkańcy Tymowej w gminie Czchów. Droga miałaby przeciąć na pół kilka miejscowości. Zapowiadają zablokowanie inwestycji. 

Cały materiał na stronie https://krakow.tvp.pl/54714373/protesty-w-sprawie-budowy-sadeczanki

Czytaj więcej...

Pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące budowy i przebudowy drogi krajowej nr 75 ( DK75 ) klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz, odc. II.

W nawiązaniu do przesłanego pisma, znak: O.Kr.I-1.4110.11.7.2021.24.mp/ps z dnia 23.04.2021r. dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz, odc. II”, Burmistrz Czchowa po raz kolejny wnosi o rzetelne podjęcie działań mających na celu spełnienie wnoszonych postulatów i rozwiązanie problemów zgłaszanych przez samorząd i lokalną społeczność oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące, zarówno mnie jak i Radę Miejską w Czchowie, która jest reprezentantem woli lokalnej społeczności, pytania dotyczące przebiegu i realizacji przedmiotowej inwestycji.

Głównym problem w prowadzonych przez Państwa pracach projektowych jest brak rzeczywistej współpracy z lokalnymi samorządami, będącymi gospodarzami tego terenu, oraz ignorowanie postulatów i wniosków zgłaszanych przez nie, a które są emanacją woli i dążeń rozwojowych mieszkańców naszych "małych Ojczyzn". W dobie absolutnego poszanowania i uznania rzeczywistej roli mieszkańców w realizacji wszelkich zamierzeń inwestycyjnych na terenie gminy, w całkowitej opozycji stoi Państwa postawa braku jakiejkolwiek woli współpracy i uporczywe, nadmiernie sformalizowane forsowanie jednej, z góry przyjętej, opcji realizacji inwestycji. Odnoszę wrażenie, że większy wkład intelektualny wkładają Państwo w argumentację narzucenia nam pierwotnie wybranego przez projektantów wariantu realizacji inwestycji niż w próbę rozwiązania niezwykle istotnego dla rozwoju całego regionu zagadnienia komunikacyjnego.

Czytaj więcej...

W nawiązaniu do przesłanego protokołu nr 1/2021 STEŚ dla zadania „ Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz”, Burmistrz Czchowa po raz kolejny wnosi zastrzeżenia do przedmiotowej inwestycji:

  1. Gmina Czchów w dalszym ciągu stoi na stanowisku akceptacji wariantu samorządowego, z uwagi na fakt, iż jest to wariant, najkorzystniejszy społecznie i ma akceptację samorządów/gmin, przez które ma przebiegać. Wariant ten omija duże skupiska siedlisk ludzkich, jak również przewiduje wyburzenia budynków w dużo mniejszej ilości niż pozostałe dwa warianty ( wariant C - 369 budynków, wariant F - 395 budynków, wariant samorządowy A - 224 budynki ), a co za tym idzie rodzi najmniejszą liczbę trudnych konfliktów i tragedii w sferze społecznej.
  2. Wariant samorządowy omija ważne lokalnie centra miejscowości, a tym samym nie burzy dotychczasowego porządku funkcjonalnego i przestrzennego,
  3. Ogranicza do minimum kolizje z infrastrukturą drogową: krajową, wojewódzką gminną i lokalną oraz infrastrukturą techniczną taką jak: sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne w tym światłowodowe i energetyczne.
  4. Samorządowy wariant A jest najefektywniejszą propozycją drogową, krótszą od pozostałych wariantów o około 7 km, co w konsekwencji powoduje iż w przyszłości koszty jego budowy i utrzymania będą dużo niższe niż rekomendowanego wariantu C, a czas dojazdu zostanie zdecydowanie skrócony, a co za tym idzie radykalnie zostanie ograniczone skumulowane zużycie paliwa oraz zmniejszone do minimum zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

     Informujemy, że w czerwcu planowane jest spotkanie informacyjne w sprawie budowy drogi Brzesko – Nowy Sącz. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca o godz. 17:00 w sali Kina w Czchowie. Przed spotkaniem odbędzie się dyżur projektanta.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://dk75.pl/

 

 

     W związku z pytaniami Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Zielińskiej (Kukiz'15), dotyczącymi planowanej budowy drogi DK75 (tzw. "Sądeczanki"), Burmistrz Czchowa przedstawia korespondencję w niniejszej sprawie.

________________________________

Dokumenty i korespondencja w sprawie budowy drogi DK75 z 2017 roku:

     15 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie władz samorządowych, zarządców dróg powiatowych, wojewódzkich oraz posłów na sejm z przedstawicielami GDDKiA w Krakowie oraz Firmą Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce CH2M. Tematem spotkania była prezentacja dwóch nowych korytarzy drogi łączącej Brzesko z Nowym Sączem.
      Korytarze te zostały oznaczone literami A i B ich przebieg w większości pokrywa się z wcześniejszymi korytarzami KS1 i KS2. Korytarz A został skorygowany o postulaty które wnosiła Gmina Czchów oraz mieszkańcy na odcinku do 16 kilometra. Pozostałe postulaty nie zostały uwzględnione przez GDDKiA.

     Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz biuro projektowe Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce (CH2M) zapraszają do udziału w kolejnych prezentacjach publicznych dotyczących rozwiązań projektowych przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa (budowa) drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na ode. Brzesko - Nowy Sącz, ode. II” ETAP I - Studium Korytarzowe.

       Zainteresowanych informujemy, że w dniach od 23.10.2017 r. do 26.10.2017 r., w godzinach otwarcia Urzędów Gmin, można zapoznać się z materiałami dotyczącymi skorygowanych przebiegów korytarzy wyżej wymienionego przedsięwzięcia, dla gmin Gnojnik, Czchów, Iwkowa, Łososina Dolna oraz, z uwagi na zbliżenie do ich granic, również dla gmin Lipnica Murowana i Nowy Wiśnicz. Harmonogram spotkań dostępny jest w zakładce spotkania (www.dk75.pl/spotkania),  natomiast mapa z aktualną lokalizacją korytarzy oraz plany sytuacyjne dla poszczególnych gmin znajdują się  w zakładce mapy (www.dk75.pl/mapy).