Wyciąg z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniającego obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego

Załącznik

Wyciąg z Obwieszczenia - gminy z obszaru właściwości Komisarza Wyborczego w Tarnowie II (plik pdf)

Zgodnie z zapisami art. 37 f ustawy Kodeks Wyborczy Urząd Miejski w Czchowie, na zlecenie Wojewody Małopolskiego, jest zobowiązany do zorganizowania gminnego transportu publicznego do lokali wyborczych w miejscowościach, gdzie w dniu wyborów nie funkcjonuje żadna komunikacja publiczna.

w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.