W celu wykonywania swoich zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne. Ich tworzenie, łączenie, przekształcanie w inną formę organizacyjno-prawną, likwidacja oraz wyposażanie w majątek następuje na mocy uchwały Rady. Rada uchwala statuty utworzonych jednostek organizacyjnych, ich nazwę, siedzibę oraz zakres działania, wyposażenia w majątek i uprawnień dotyczących rozporządzania majątkiem. Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnia i zwalnia Burmistrz, będący ich zwierzchnikiem służbowym.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Czchów:

1. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie;

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie;

3. Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie oraz jej filie:

a) Filia w Jurkowie;

b) Filia w Tymowej;

4. Publiczne Przedszkole w Czchowie;

5. Publiczne Przedszkole w Tymowej;

6. Publiczne Przedszkole w Jurkowie;

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie;

8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jurkowie;

9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Tymowej;

10. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej;

11. Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach obejmujący:

a) Publiczne Przedszkole im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach;

b) Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach;

c) Szkoła Muzyczna I stopnia im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach;

12. Zespół Szkoły i Przedszkola w Złotej obejmujący:

a) Publiczne Przedszkole w Złotej;

b) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Złotej;

13. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie.