Czytaj więcej...

Komisariat Policji w Czchowie informuje o miejscach zagrożonych na terenie miejscowości Tymowa, objętych planem działania priorytetowego, tj. placu i parkingu przy Remizie OSP, gdzie prowadzone są działania nakierowane na wyeliminowanie zagrożenia zakłócania spokoju i porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz zaśmiecania.

Działania te prowadzą Dzielnicowi KP Czchów.

Czytaj więcej...

Zwracam się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu informacji o miejscach zagrożonych na terenie miejscowości Złota, objętych planem działania priorytetowego tj. parkingu przy Cmentarzu Parafialnym, gdzie prowadzone są działania nakierowane na wyeliminowanie zagrożenia zakłócania spokoju i porządku publicznego, spożywania alkoholu, zaśmiecania, jak również niebezpiecznego prowadzenia pojazdów mechanicznych, poprzez wprowadzanie w poślizg i przy tym celowe pozostawianie śladów odwzorowania opon. Działania te prowadzą Dzielnicowi KP Czchów.

Informacja w pliku docx

Czytaj więcej...

Zwracam się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu informacji o miejscach zagrożonych na terenie miejscowości Domosławice, objętych planem działania priorytetowego tj. parkingu przy Kościele Parafialnym, oraz drodze wojewódzkiej W-980, gdzie prowadzone są działania nakierowane na wyeliminowanie zagrożenia zakłócania spokoju i porządku publicznego, spożywania alkoholu, zaśmiecania, jak również niebezpiecznego prowadzenia pojazdów mechanicznych, poprzez wprowadzanie w poślizg i przy tym celowe pozostawianie śladów odwzorowania opon. Działania te prowadzą Dzielnicowi KP Czchów.

Załacznik: informacja w wersji docx

 

Czytaj więcej...

 

Rej. nr. XI

mł.asp. Dariusz Gorzkowski

pow. brzeski gm. Czchów

Komisariat Policji w Czchowie ul. Sądecka 195

Opis zagrożenia w planie działania- gromadzenie się młodzieży, zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu na terenie placu zabawa, oraz altan wypoczynkowych w rejonie Szkoły Podstawowej w Jurkowie

Rejon działania –miejscowość Jurków

tel. stacjonarny- 14-66-36-007

Tel.komórkowy-606-848-013

 

Rej. nr. XII

asp.Maciej Kostrzewa

pow. brzeski gm. Czchów

Komisariat Policji w Czchowie ul. Sądecka 195

Opis zagrożenia w planie działania- spożywanie alkoholu, używanie słów wulgarnych, niszczenie minia, zaśmiecanie terenu, zakłócanie porządku publicznego w tym ciszy nocnej przez grupujące się osoby na terenie parkingu przy stacji paliw Orlen w Tymowej.

Rejon działania – miejscowość Tymowa

tel. stacjonarny- 14-66-36-007

Tel.komórkowy-606-848-014

 

Czytaj więcej...

Rej. nr. XI

mł.asp. Dariusz Gorzkowski

pow. brzeski gm. Czchów

Komisariat Policji w Czchowie ul. Sądecka 195

Opis zagrożenia w planie działania- niestosowanie się do znaku poziomego „P4”-linia podwójna ciągła oraz znaku pionowego „C2”-nakaz jazdy w prawo, powodowanie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w obrębie zjazdu i wjazdu z drogi krajowej K-75 na stację paliw Petrol w miejscowości Jurków

Rejon działania –miejscowość Jurków

tel. stacjonarny- 14-66-36-007

Tel.komórkowy-606-848-013

 

Rej. nr. XII

asp.Maciej Kostrzewa

pow. brzeski gm. Czchów

Komisariat Policji w Czchowie ul. Sądecka 195

 

Opis zagrożenia w planie działania- niszczenie mienia, spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócanie spokoju i porządku publicznego a także ciszy nocnej , zaśmiecanie terenu , przejawy demoralizacji nieletnich, a także używanie środków odurzających jak również naruszenia przepisów „Prawa o ruchu drogowym” na terenie i w obrębie placu wielofunkcyjnego –altany przy budynku OSP w Tymowej

Rejon działania – miejscowość Tymowa

tel. stacjonarny- 14-66-36-007

Tel.komórkowy-606-848-014

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Rej. nr. XI

sierż.szt. Dariusz Gorzkowski

pow. brzeski gm. Czchów

Komisariat Policji w Czchowie ul. Sądecka 195

Opis zagrożenia w planie działania- przeciwdziałanie zjawisku kłusownictwa rybnego na obszarze jeziora czchowskiego, a także odcinku biegu rzeki Dunajec od miejscowości Czchów do granic miejscowości Piaski Drużków

Rejon działania –miejscowość Czchów-Piaski Drużków

tel. stacjonarny- 14-66-36-007

Tel.komórkowy-606-848-013

 

Rej. nr. XII

mł.asp.Maciej Kostrzewa

pow. brzeski gm. Czchów

Komisariat Policji w Czchowie ul. Sądecka 195

Opis zagrożenia w planie działania- niszczenie mienia, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz zakłócanie spokoju i porządku publicznego przez grupująca się młodzież w obrębie przystanku komunikacji publicznej oraz pętli komunikacyjnej w Złotej

Rejon działania – miejscowość Złota

tel. stacjonarny- 14-66-36-007

Tel.komórkowy-606-848-014

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Rej. nr. XI

sierż.szt. Dariusz Gorzkowski

pow. brzeski gm. Czchów

Komisariat Policji w Czchowie ul. Sądecka 195

Opis zagrożenia w planie działania- niszczenie mienia, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz zakłócanie spokoju i porządku publicznego przez grupująca się młodzież w obrębie przystanku komunikacji publicznej oraz pętli komunikacyjnej w Czchowie przy ul. Trawniki

Rejon działania –miejscowość Czchów

tel. stacjonarny- 14-66-36-007

Tel.komórkowy-606-848-013

 Rej. nr. XII

mł.asp.Maciej Kostrzewa

pow. brzeski gm. Czchów

Komisariat Policji w Czchowie ul. Sądecka 195

 Opis zagrożenia w planie działania- niszczenie mienia, spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, zaśmiecanie terenu , przejawy demoralizacji nieletnich, a także używanie środków odurzających oraz kradzieże paliwa na terenie stacji paliw ORLEN i przylegającej do niego infrastruktury w miejscowości Tymowa

Rejon działania – miejscowość Tymowa

tel. stacjonarny- 14-66-36-007

Tel.komórkowy-606-848-014

Czytaj więcej...Komisariat policji w Czchowie realizując założenia programu "Dzielnicowy bliżej nas" wyznaczył działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie, na okres od 01.01.2018 do 30.06.2018r., które przedstawiają się następująco:

Rej. nr. XI

sierż.szt. Dariusz Gorzkowski
pow. brzeski gm. Czchów
Komisariat Policji w Czchowie ul. Sądecka 195
Opis zagrożenia w planie działania- kierowanie pojazdami mechanicznymi bez wymaganych uprawnień, stwarzanie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nieprawidłowe przewożenie dzieci w pojazdach i maszynach rolniczych, niekorzystanie pomimo obowiązku pasów bezpieczeństwa, a także kierowanie w stanie pod działaniem alkoholu na drogach gminnych usytuowanych na obszarze sołectwa Piaski Drużków

Rejon działania –miejscowość Piaski Drużków
tel. stacjonarny- 14-66-36-007
Tel.komórkowy-606-848-013

Czytaj więcej...    Komendant Powiatowy Policji w Brzesku inspektor Mirosław Moryl zaprasza mieszkańców gminy Czchów na debatę społeczną "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ", która odbędzie się 14 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w budynku OSP w Jurkowie. Tematem przewodnim debaty będą w szczególności aktualne problemy społeczne zdiagnozowane lokalnie przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Omówiona zostanie także aplikacja "Moja Komenda", program "Dzielnicowy bliżej nas" oraz stan bezpieczeństwa na terenie gminy Czchów.

Czytaj więcej...Komisariat policji w Czchowie realizując założenia programu "Dzielnicowy bliżej nas" wyznaczył działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie, na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku, które przedstawiają się następująco:

Rej. nr. XI
sierż.szt. Dariusz Gorzkowski
pow. brzeski  gm. Czchów
Komisariat Policji w Czchowie ul. Sądecka 195
Opis zagrożenia w planie działania- niszczenie mienia, spożywanie alkoholu, zakłócanie spokoju i porządku publicznego , zaśmiecanie terenu ,przejawy demoralizacji nieletnich na terenie przyległym do boiska sportowego przy zespole szkól w Jurkowie
Rejon działania –miejscowość Jurków
tel. stacjonarny- 14-66-36-007
Tel.komórkowy-606-848-013

Czytaj więcej...Komisariat policji w Czchowie realizując założenia programu "Dzielnicowy bliżej nas" wyznaczył działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie, na okres od 1 stycznia 2017 roku, które przedstawiają się następująco:

Rej. nr. XI
mł.asp. Piotr Majcher
pow. brzeski  gm. Czchów
Komisariat Policji w Czchowie ul. Sądecka 195

Opis zagrożenia w planie działania- ulica Rynek oraz ulice przyległe w miejscowości Czchów, gdzie dochodzi do nieprawidłowego parkowania samochodów w szczególności na chodniku oraz w wyniku naruszania znaku pionowego B-36 „zakaz zatrzymywania się”.