Policja

Zwracam się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu informacji o miejscach zagrożonych na terenie miejscowości Złota, objętych planem działania priorytetowego tj. parkingu przy Cmentarzu Parafialnym, gdzie prowadzone są działania nakierowane na wyeliminowanie zagrożenia zakłócania spokoju i porządku publicznego, spożywania alkoholu, zaśmiecania, jak również niebezpiecznego prowadzenia pojazdów mechanicznych, poprzez wprowadzanie w poślizg i przy tym celowe pozostawianie śladów odwzorowania opon. Działania te prowadzą Dzielnicowi KP Czchów.

Informacja w pliku docx