Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów w konkursie Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2022 organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Zgłoszenia do konkursu można składać w dwóch kategoriach:
a) Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników
b) Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać do 17 grudnia 2021 roku instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorcy za zgodą zgłoszonych, a także same zainteresowane podmioty.

Czytaj więcej...

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2020 odnotowano 15 737 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 272 pożary od urządzeń na paliwa płynne i 476 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: https://dane.gov.pl].

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu dotyczącym bieżącej edycji Programu Priorytetowego „Agroenergia”, organizowanym przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Prelegentami spotkania będą pracownicy Zespołu Doradców Energetycznych oraz Zespołu Dotacji WFOŚiGW w Krakowie.

Czytaj więcej...

W poniedziałek 18 października w podkrakowskiej Rząsce odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”. Było ono połączone z przekazaniem sztandaru 11 MBOT.

Podczas uroczystego apelu nastąpiło przekazanie obowiązków dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej przez płk Krzysztofa Goncerza na ręce nowego dowódcy
płk Marcina Siudzińskiego. Płk Goncerz, który dowodził Brygadą od samego początku, odchodzi na zasłużoną emeryturę. Więcej na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/11bot/articles/aktualnosci-w/nowy-dowodca-11-malopolskiej-brygady-obrony-terytorialnej/

Czytaj więcej...

DROGI PRZEDSIĘBIORCO! ZGŁOŚ SIĘ DO KLASTRA ENERGII.

Gmina Czchów dołączyła do Klastra Energii, tj. do porozumienia międzygminnego mającego na celu promowanie odnawialnych źródeł energii, zwiększanie atrakcyjności terenów inwestycyjnych, a przede wszystkim wykorzystywanie lokalnych zasobów. Klaster Energii będzie realizował zadania na terenie całego powiatu i Ty, Drogi Przedsiębiorco możesz mieć swój udział w działaniach.

Jeżeli stawiasz na:

  • Rozwój innowacyjności swojego przedsiębiorstwa
  • Szukasz wsparcia inwestycyjnego i naukowego
  • Wspierasz wzrost samowystarczalności energetycznej

ZGŁOŚ SIĘ do klastra energii poprzez wypełnienie krótkiego formularza- https://forms.gle/1GJCvTzdvAqfMJgC8

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie Koordynatora Klastra Energii Doeko Group https://doekogroup.pl/klastry-energii/ oraz pod numerem telefonu 12 446 42 97

Czytaj więcej...

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Czytaj więcej...

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie działając w oparciu o zapisy Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz.U.Nr 123 poz.774 z późn. zmianami) oraz realizując zadanie o selekcji ogierów starszych zlecone przez Min. Rol. dokona w podanych terminach i miejscowościach przeglądy wszystkich doprowadzonych ogierów.

Więcej informacji i terminarz przeglądów w załączonym pliku pdf - terminarz jesienny

fot. pixabay.com

Czytaj więcej...

„Dobry nauczyciel, jak aforysta, nie poniża i nie krzyczy, a zapraszając do refleksji nie traci poczucia realizmu i optymizmu”
Autor anonimowy

DRODZY NAUCZYCIELE, PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI, PRZYJACIELE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święta Nauczycieli i Pracowników Oświaty, składam Życzenia Zdrowia, Satysfakcji z pracy zawodowej, Pomyślności w życiu osobistym oraz Uznania w ocenie Waszej pracy przez Ludzi i środowisko na rzecz, którego pracujecie.

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa, w związku z utrzymującymi się temperaturami dodatnimi oraz prośbami użytkowników wody „sezonowej” (budynki wykorzystywane na cele rekreacyjne w msc. Czchów – Zapora), przedłuża okres dostawy wody do dnia 29 października 2021 r. Zamknięcie wody będzie uzależnione od panujących warunków atmosferycznych.

Czytaj więcej...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Kurs przybliża zagrożenia wypadkowe pojawiające się w gospodarstwach rolnych i ucząc właściwych zachowań daje szansę na wygranie jednej ze 100 hulajnóg.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

  1. Zrealizować kurs dostępny na stronie prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;
  2. Pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy
  3. Przesłać do 31 października 2021 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mailhulajnoga(at)krus.gov.pl z dopiskiem/w tytule:  „Kurs e-learningowydla dzieci”.

Szczegóły konkursu są dostępne na stronie www.krus.gov.pl.