Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że trwa proces weryfikacji złożonych wniosków o zakup węgla w preferencyjnej cenie.

Poniżej przedstawiamy procedurę postępowania:

  1. Pracownik urzędu informuje telefonicznie o wyniku weryfikacji wniosku.
  2. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji Wnioskodawca wpłaca niezwłocznie na konto Urzędu Miejskiego w Czchowie nr 76 8589 0006 0040 0410 0156 0141 należność za wnioskowaną ilość węgla. Cena za 1 tonę węgla to 1 850,00 zł, odpowiednio za 0,5 tony - 925 zł, za 1,5 tony – 2 775,00 zł.
  3. W tytule przelewu należy wpisać „Zakup węgla - imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.
  4. Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wystawiona faktura VAT, którą należy odebrać w Urzędzie Miejskim w Czchowie (pok. 13) w dwóch egzemplarzach. Istnieje także możliwość wysyłki faktury listem.
  5. Po otrzymaniu faktury należy skontaktować się ze wskazanym składem węgla w celu umówienia terminu odbioru opału.
  6. W dniu odbioru węgla drugi egzemplarz faktury należy pozostawić na składzie wraz z adnotacją „Potwierdzam odbiór towaru wymienionego na fakturze, data, czytelny podpis”.
  7. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zapłaty za węgiel gotówką w kasie urzędu. W takim przypadku należy najpierw zgłosić się po fakturę (pok. 13), a następnie uiścić należność w kasie.

Czytaj więcej...

Skorzystaj z dopłaty do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Na przykład, w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania w IV kwartale 2022 roku wyniesie 76 943 zł.

Czytaj więcej...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tzw. Tarcza Solidarnościowa), gwarantuje gospodarstwom domowym stałą cenę prądu na obecnym (czyli tegorocznym) poziomie do 2 tys. kWh zużycia rocznego. 

Większy roczny limit zużycia energii elektrycznej przysługuje gospodarstwom, w którym są osoby z niepełnosprawnością i wynosi on 2,6 kWh. W przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników, limit ten został określony na poziomie 3 tys. kWh.

Czytaj więcej...

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? 
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Czytaj więcej...

Tegoroczna edycja Małopolska Lokalnie dobiega końca. Teraz czas na ruch internautów – zagłosuj, wybierz najlepszą Twoim zdaniem inicjatywę lokalną. Głosowanie trwa od 14 do 27 listopada do godziny 12.00. Każdego dnia można oddać 1 głos.

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze wraz z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych zapraszają mieszkańców do udziału w konkursie "Mamy FIO-ła na Małopolskę", czyli konkursie na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną w ramach Małopolska Lokalnie. W roku 2022 zrealizowano 89 inicjatyw, z czego 2 na terenie powiatu brzeskiego. Młode organizacje Fundacja Pełna Moc oraz Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich "SWOJAKI" w Woli Dębińskiej rozwinęły swój potencjał dzięki doposażeniu. Doceńmy ich działalność statutową.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów w konkursie Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023 organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Zgłoszenia do konkursu można składać w dwóch kategoriach:

  1. Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników
  2. Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie

Czytaj więcej...

W związku koniecznością ograniczenia zużycia energii elektrycznej przez Gminę Czchów oraz znacznym wzrostem jej cen podjęto decyzję o zmianie włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czchów.

Mając powyższe na uwadze od listopada 2022 r. wprowadza się przerwę nocną w oświetleniu ulicznym od godz. 2300 do godz. 500.

Czytaj więcej...

Trzecia edycja kampanii społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” organizowanej przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy.

Celem kampanii „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

"Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas."
 /Florian Plit/

Jak co roku uczniowie z terenu Gminy Czchów wraz z opiekunami włączyli się  w ogólnopolską akcję sprzątania świata. Do udziału w akcji przystąpiło 7 placówek oświatowych z terenu Gminy Czchów. Referat Usług Komunalnych dostarczył uczestnikom niezbędne materiały do przeprowadzenia akcji, otrzymane od Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzesku tj.: worki, rękawice; oraz zadbał o odbiór zebranych odpadów.