Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabory wniosków zostaną przeprowadzone w ramach następującego przedsięwzięcia:

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

w piątek, 31 marca 2023 r., w związku z zaplanowanymi  pracami serwisowymi w Systemie Rejestrów Państwowych, w całym kraju nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

W tym dniu składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wniosków o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, a także wydawanie dowodów osobistych będzie możliwe tylko do godz. 13.30.

Usługa ta zostanie ponownie uruchomiona w poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r. od godz. 8.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

„Aktywny Senior” – rozpoczynamy nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na lata 2023 – 2024 z alokacją 1 mln zł. Zaplanowane przez nich projekty obejmować mogą w szczególności warsztaty, wykłady, zajęcia podnoszące kompetencje osób starszych (w tym cyfrowe), rozwój partycypacji społecznej, budowanie pozytywnego wizerunku starości, kampanie informacyjne, poradnictwo, rekreację.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że od 1 grudnia 2022 r. wdrożony został System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, który jest dostępny pod adresem internet.gov.pl.

Na stronie internet.gov.pl, poza możliwością raportowania informacji o punktach adresowych, w których jest możliwe bądź jest planowane usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, umożliwia również zgłaszanie pustostanów. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych pustostan to niezamieszkały lub nieużytkowany na cele prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej albo z zakresu działów specjalnych produkcji rolnej, lub na cele publiczne budynek, który:

Czytaj więcej...

Ogłoszenia w plikach pdf:

Czytaj więcej...

Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji i Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zapraszają 17 - 18 marca 2023 r. (piątek - sobota) na pierwsze Wojskowe Targi Służby i Pracy w Olsztynie oraz w 15 miastach. To szansa dla wszystkich, którzy szukają ciekawej pracy, stałego wynagrodzenia (ponad 4,9 tys. zł miesięcznie od pierwszego dnia służby) lub chcą podjąć nowe wyzwania w swoim życiu.

Szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojskowe-targi-sluzby-i-pracy--sprawdz-co-da-ci-wojsko

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Życzenia na Dzień Kobiet!

Drogie Panie!

W dniu Waszego święta składam najserdeczniejsze życzenia: dużo szczęścia, pomyślności oraz wszystkiego tego co budzi uśmiech i radość, co daje nadzieję i spełnienie!

Burmistrz Czchowa
Marek Chudoba

Czytaj więcej...

Młodzież dysponuje potężnym potencjałem w wielu aspektach, ale nieodmiennie największym wyzwaniem, często okazuje się finansowanie swoich działań. Z raportu “Kondycja organizacji pozarządowych 2021”, badania Klon/Jawor wynika, że roczny budżet organizacji pozarządowej w 2020 roku wyniósł 26 tysięcy złotych. Aby ułatwić młodzieży wykorzystanie swojego potencjału, Fundacja New Europe Foundation organizuje konkurs regrantingowy “Aktywizacja Młodzieży w samorządach w województwach śląskim i małopolskim”. Jest to inicjatywa realizowana w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy, dzięki której rozdane zostanie 410 tys. zł na działania organizacji młodzieżowych. Celem konkursu jest wsparcie działań zwiększających zaangażowanie i aktywność społeczną młodzieży w życiu publicznym. Organizacje młodzieżowe mogą ubiegać się o dofinansowanie od 10 000 zł do 15 000 zł.

Czytaj więcej...

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzesku zaprasza na szkolenie z płatności bezpośrednich. Szkolenie odbędzie się dnia 20 marca 2023 r. o godz. 9.00
w Urzędzie Miejskim w Czchowie.

Podczas szkolenia zostaną poruszone ważne informacje w zakresie płatności bezpośrednich m. in. Ekoschematy.

Osoby chcące zapisać się na szkolenie proszone są o kontakt pod nr. telefonu: 500 665 234.

Zapraszamy serdecznie!

Czytaj więcej...

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach zaprasza na szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin podstawowe oraz uzupełniające.

Nabór na szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin będzie trwał od 6 lutego do 6 marca 2023 r. Z momentem zrekrutowania min. 15 osób zostanie ustalony termin oraz miejsce szkolenia (na terenie gminy Czchów).

Osoby chcące zapisać się na szkolenie proszone są o kontakt pod nr. telefonu: 500 665 234.

Zapraszamy serdecznie!

UWAGA: Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone w tym celu stosowne szkolenie.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

W załączeniu informacje (plakaty) o wycieczkach organizowanych przez tarnowski oddział PTTK.

Z turystycznym pozdrowieniem,
Grażyna Furman

Czytaj więcej...

"Poloneza czas zacząć..." - żeby omawianie "Pana Tadeusza" przyjemnie się kojarzyło, uczniowie klasy VIII Zespołu Szkoły i Przedszkola w Złotej wraz z wychowawczynią panią Martą Gurgul postanowili przeprowadzić niezwykłą lekcję języka polskiego na Wzgórzu Zamkowym i zatańczyć poloneza na dziedzińcu czchowskiej Baszty.
Oto efekty...

Czytaj więcej...

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

Czytaj więcej...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzesku serdecznie zaprasza dzieci urodzone w latach 2008- 2012 do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy – niebezpiecznych substancji unikamy”.