Czytaj więcej...

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo! Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 22 50 55 600 oraz 507 966 499

Projekt Nawigator legislacyjny dla NGO jest realizowany w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i trwa od września 2022 do lipca 2024 roku. Głównym elementem projektu jest kompleksowy monitoring legislacyjny otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące organizacji pozarządowych.

Więcej na stronie https://klubjagiellonski.pl/projekty/nawigator-legislacyjny-dla-ngo/

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu kolejnego etapu Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny i gorąco zachęcamy do głosowania na najpiękniejszą trasę rowerową Małopolski - VeloDunajec, która ma szansę na zdobycie nagrody w kategorii Certyfikat Internautów 2022.

Czytaj więcej...

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzesku wspiera rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, zapewniając szeroki wachlarz usług informacyjnych, szkoleniowych, doradczych i upowszechnieniowych.

Obecnie w związku z istotnymi zmianami, które nastąpią w 2023 roku w zakresie dopłat bezpośrednich i nie tylko, zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pt. „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”, „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” oraz „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”.

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' zaprasza na spotkania branżowe dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku, przeprowadzone w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Celem spotkania będzie wypracowanie zapisów do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".

Więcej informacji o spotkaniach branżowych udziela biuro Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku''. Szkolenia są bezpłatne, a szczegółowy harmonogram spotkań wraz z ich tematyką znajduje się poniżej.

W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących spotkania.

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Program spotkania

Lipnica Murowana

Lipnica Murowana / Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, 32 - 724 Lipnica Murowana 74

25.10.2022 r.,
godz. 13.30 - 16.00

Spotkanie branżowe dla przedstawicieli sektora społecznego ze wszystkich gmin należących do Stowarzyszenia.

Podsumowanie analizy SWOT oraz wypracowanie zapisów LSR dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".

Cel spotkania: Wypracowanie zapisów do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku"

Program potkania:

 • Rejestracja uczestników.
 • Przywitanie, wprowadzenie w temat.
 • Podsumowanie analizy SWOT.
 • Diagnoza obszaru pokazująca stan obecny oraz przewidywane trendy w obszarach istotnych dla działań LGD.
 • Debata moderowana - proponowane cele, przedsięwzięcia, grupy defaworyzowane, kryteria, limity - wypracowanie zapisów do LSR na lata 2023 - 2027.
 • Prezentacja wyników.
 • Podsumowanie spotkania.
 • Zakończenie.

 

Korzenna

Korzenna / Dwór w Korzennej, 33-322 Korzenna 475

26.10.2022 r., godz. 10.00 - 13.00

Spotkanie branżowe dla przedstawicieli sektora gospodarczego ze wszystkich gmin należących do Stowarzyszenia.

Podsumowanie analizy SWOT oraz wypracowanie zapisów LSR dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".

Cel spotkania: Wypracowanie zapisów do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku"

Program potkania:

 • Rejestracja uczestników.
 • Przywitanie, wprowadzenie w temat.
 • Podsumowanie analizy SWOT.
 • Diagnoza obszaru pokazująca stan obecny oraz przewidywane trendy w obszarach istotnych dla działań LGD.
 • Debata moderowana - proponowane cele, przedsięwzięcia, grupy defaworyzowane, kryteria, limity - wypracowanie zapisów do LSR na lata 2023 - 2027.
 • Prezentacja wyników.
 • Podsumowanie spotkania.
 • Zakończenie.

Łososina Dolna

Łososina Dolna / Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 400

27.10.2022 r.,
godz. 10.00 - 13.00

Spotkanie branżowe dla przedstawicieli sektora publicznego ze wszystkich gmin należących do Stowarzyszenia.

Podsumowanie analizy SWOT oraz wypracowanie zapisów LSR dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".

Cel spotkania: Wypracowanie zapisów do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru Stowarzysznenia "Na Śliwkowym Szlaku"

Program potkania:

 • Rejestracja uczestników.
 • Przywitanie, wprowadzenie w temat.
 • Podsumowanie analizy SWOT.
 • Diagnoza obszaru pokazująca stan obecny oraz przewidywane trendy w obszarach istotnych dla działań LGD.
 • Debata moderowana - proponowane cele, przedsięwzięcia, grupy defaworyzowane, kryteria, limity - wypracowanie zapisów do LSR na lata 2023 - 2027.
 • Prezentacja wyników.
 • Podsumowanie spotkania.
 • Zakończenie.

 Czytaj więcej...

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B),
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie
przygotowawcze” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.

Czytaj więcej...

Prom Czchów - Piaski-Drużków, po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych, rozpoczął normalne kursowanie.

Burmistrz Czchowa w związku z utrzymującymi się temperaturami dodatnimi oraz prośbami użytkowników wody „sezonowej” (budynki wykorzystywane na cele rekreacyjne w msc. Czchów – Zapora) przedłuża okres dostawy wody do dnia 27 października 2022 r. Zamknięcie wody będzie uzależnione od panujących warunków atmosferycznych.

Czytaj więcej...

Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać z cukrzycą?  Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Czytaj więcej...

Po długiej pandemicznej przerwie w Zespole Szkół w Czchowie ponownie młodzież licznie przystąpiła do akcji poboru krwi. 4 października 2022 roku w kalendarzu zapisał się szczególnie – jako data żywej promocji honorowego krwiodawstwa. Miało miejsce spotkanie młodzieży z Rekordzistą Polski i Europy w oddawaniu krwi – Andrzejem Lisem.

Więcej na stronie Zepsołu Szkół w Czchowie - https://zsczchow.pl/aktualnosci/262-oddawali-krew-i-zachecali-innych

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabory wniosków zostaną przeprowadzone w ramach następującego przedsięwzięcia:

Typ operacji

Nr przedsięwzięcia

Nazwa przedsięwzięcia

Numer naboru

Termin naboru

Konkurs

1.2.1

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej w tym z wykorzystaniem zasobów lokalnych

(wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, w tym z wykorzystaniem zasobów lokalnych)

10/2022

17 października – 31 października 2022 r.

Ogłoszenia o naborze wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie internetowej: www.nasliwkowymszlaku.pl w zakładce Nabór wniosków. Więcej informacji o naborach udziela biuro Stowarzyszenia: tel. 661 242 363, 14 68 44 549, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..                     

Czytaj więcej...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Czytaj więcej...

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasił nabory kandydatów na wolne stanowiska pracy. Szczegółowe informacje w załączonych ogłoszeniach.

Do pobrania (pliki pdf):

Czytaj więcej...

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 22 50 55 600 oraz 507 966 499.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON

Czytaj więcej...

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !! Jeśli potrzebujesz zmiany – zadzwoń i sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XIII edycji Targów TSW 2023, które odbędą się w dniach 18–19 stycznia 2023 roku w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy.                                                                  

Obecnie jest to największa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wystawa maszyn i urządzeń dla producentów owoców i warzyw, oferująca najszerszy w kraju przegląd nawozów i środków ochrony roślin, produktów oraz technologii sadowniczych i ogrodniczych.

Czytaj więcej...

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku informuje, że z powodu prac konserwacyjnych od 5 października 2022 r. (od ok. godz. 12.00) do odwołania nieczynny będzie prom Czchów - Piaski-Drużków.

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że w przypadku mało prawdopodobnej sytuacji skażenia radiacyjnego, spowodowanej działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, i wystąpienia konieczności wydawania mieszkańcom tabletek jodku potasu, dystrybucją preparatu na terenie gminy Czchów zajmować się będę ochotnicze straże pożarne.

Preparat będzie wydawany dopiero po ewentualnym wystąpieniu zagrożenia i uruchomieniu dystrybucji przez władze centralne.