Czytaj więcej...

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza wszystkich do włączania się do akcji #mojaflaga. Już 2 maja, z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku czy upodobań może przyłączyć się do wyjątkowej akcji społecznej i wywiesić flagę. Później wystarczy opublikować zdjęcie w mediach społecznościowych z hasztagiem #mojaflaga.

Więcej na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/wywies-flage-na-dzien-flagi-swietujmy-razem-2-maja/

Czytaj więcej...

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował ulotkę na temat bezpieczeństwa w sieci -  w wersji polskiej i ukraińskiej.

Ulotka w formie pliku pdf do pobrania tutaj.

Czytaj więcej...

W związku z bezprecedensową w powojennej historii Europy napaścią rosyjską na Ukrainę i ucieczką uchodźców z terytorium tego państwa do Polski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami”. Na realizację tego programu Fundusz przeznaczył 130 mln złotych.

Szanowni Państwo,

Przesyłamy kolejny materiał wideo, tym razem dotyczy pomocy dla uchodźców.

Wojewódzki Urząd Pracy realizuje cykl filmów dotyczących przeglądu rynku pracy w Województwie Małopolskim. Zachęcamy do publikacji tych materiałów na Państwa stronach oraz do przesłania informacji Państwa partnerom.

Wspólnie zadbajmy o rynek pracy w Małopolsce.   

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do informacji przekazanych na spotkaniu organizowanym przez Starostę Brzeskiego odbywającym się w dniu 28.03.2022 r., w którym udział wziął Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku, Pan Andrzej Mleczko, przesyłamy informacje istotne dla obywateli Ukrainy oraz pracodawców planujących ich zatrudnienie:

Szanowni Państwo,

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w celu wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy nawiązał współpracę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Zgłaszają się organizacje pozarządowe i lokalne samorządy z różnych krajów europejskich, które chciałyby zapewnić uchodźcom zakwaterowanie oraz udzielić wsparcia w znalezieniu pracy i nauce języka danego kraju. Organizacje te zapewniają transport autobusem do miejsca relokacji, pobyt w zależności od organizacji kraju docelowego w domach prywatnych, indywidualnych mieszkaniach, pomoc we wszystkich formalnościach i w znalezieniu pracy.

W środę, 30 marca 2022 r. w godz. 9.00 - 14.00 pracownicy ZUS będą pomagać osobom z Ukrainy założyć profil na platformie ZUS i złożyć wniosek o świadczenie 500+. Dyżur odbędzie się w Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej EFEZ przy ul. Ks. Franciszka Koleboka 3.

Wymagane jest posiadanie numeru PESEL i rachunku bankowego w Polsce.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Czytaj więcej...

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.

Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja od kiedy można składać wnioski, będzie wkrótce podana na stronie internetowej ZUS.

Na mocy ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, osoby, które zapewnią schronienie uchodźcom z Ukrainy, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wysokość świadczenia pieniężnego wyniesie 40 zł dziennie za osobę, czyli do 1200 zł miesięcznie.