Z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało materiały edukacyjne, w których znajdują się informacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków.

Materiały dostępne są na stronie Ministerstwa pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow . Znajdą tam Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Co ważne, informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Zachęcamy do korzystania ze strony.

Czytaj więcej...

 Powiat Brzeski przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza mieszkańców Powiatu Brzeskiego na szkolenie dotyczące programów pomocowych wspierających wymianę źródeł ciepła, termomodernizację, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w domu oraz w gospodarstwie rolnym.

W trakcie warsztatów omówione zostaną programy: Agroenergia, Moje Ciepło, Mój Prąd oraz zmiany w programie Czyste Powietrze. Szkolenie poprowadzi Justyna Jesionek - Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Krakowie, w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego
dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. 

 

Termin i miejsce spotkania: 25 sierpnia 2022 r., godz. 10:00 Powiatowe Centrum Edukacji

ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...