Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski prezentuje kolejną edycję  Poradnika „Energia w Gminie”.

Publikacja ta powstała dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Czytaj więcej...

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o biogazie? Czym jest biogaz? Jak i gdzie można zbudować biogazowanie? Czy mamy się czego obawiać? Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedzi podczas darmowego webinaru, który poprowadzi Lech Ciurzyński, project manager w Botres Polska / Innotech Biogaz, związany z rynkiem biogazu od 15 lat.

Webinar organizowany jest przez @DOEKO GROUP. Odbędzie 12 października o godzinie 10:00. By wziąć w nim udział, trzeba się zarejestrować. Link do rejestracji: https://doekogroup.clickmeeting.com/webinar-biogaz

 

📄Szczegółowa agenda webinaru:

1. Odnawialne źródła energii - jak odnawia się energia?

- ustawa o OZE,

- definicje źródeł,

- charakterystyka miksu energetycznego,

- wymogi klimatyczne

2. Biogaz - czym to pachnie?

- jak wygląda instalacja biogazu?

- jakie substraty możemy stosować?

- co otrzymujemy z biogazowni?

3. Dobre praktyki - jak i gdzie można zbudować biogazownię?

- przykłady rozwiązań rolniczych i komunalnych

- film z biogazowni z narracją.

4. Klastry energetyczne - jak zbiogazować samorząd?

- odpady komunalne,

- rola regulacyjna samorządu

5. Q&A

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ukazał się komunikat w sprawie składanych deklaracji dot. sposobu ogrzewania budynków. Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu:

Szanowni Państwo,

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało materiały edukacyjne, w których znajdują się informacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków.

Materiały dostępne są na stronie Ministerstwa pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow . Znajdą tam Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Co ważne, informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Zachęcamy do korzystania ze strony.

Czytaj więcej...

 Powiat Brzeski przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza mieszkańców Powiatu Brzeskiego na szkolenie dotyczące programów pomocowych wspierających wymianę źródeł ciepła, termomodernizację, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w domu oraz w gospodarstwie rolnym.

W trakcie warsztatów omówione zostaną programy: Agroenergia, Moje Ciepło, Mój Prąd oraz zmiany w programie Czyste Powietrze. Szkolenie poprowadzi Justyna Jesionek - Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Krakowie, w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego
dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. 

 

Termin i miejsce spotkania: 25 sierpnia 2022 r., godz. 10:00 Powiatowe Centrum Edukacji

ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...