Czytaj więcej...

Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość projektu: 294 420,00 PLN.
Wartość dofinansowania: 294 420,00 PLN (100%).

Cele projektu: Zwiększenie zdolności gminy do realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miejskiego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Opis projektu Realizacja projektu ma na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, zwiększenie mobilności pracy urzędu oraz zwiększenie dostępności do zdalnego załatwiania spraw urzędowych dla mieszkańców.