Czytaj więcej...

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Muzyczna w Domosławicach otrzymała Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich za zasługi na polu edukacji muzycznej.

Więcej szczegółów na stronie https://polmic.pl

Czytaj więcej...

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości zapraszają do XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022. Propozycja ta skierowana jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR zakwalifikowanych na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Gmina Czchów realizuje projekt w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty za zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Czchów poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, 

minął rok od rozpoczęcia pandemii i podjęcia nauki zdalnej w szkołach. W związku z tym Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży stworzyła film „W pułapce kamery”, w którym Michał Olszański rozmawia z uczennicą liceum Aleksandrą, oraz psycholożka Katarzyną Miller na temat wyzwań z jakimi muszą się zmierzyć uczniowie i nauczyciele w obecnej sytuacji. Poczucie bycia ciągle obserwowanym, zatarcie granicy między sferą publiczną a prywatną czy brak kontaktu z rówieśnikami przyczyniają się do pogorszenia wyników w nauce, ale też kondycji psychicznej młodych ludzi. 

Czytaj więcej...

Dyrektorzy dziewięciu szkół muzycznych oraz Dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej - Łukasz Gaj parafowali porozumienie, w wyniku którego zostanie powołana do życia międzyszkolna, regionalna, młodzieżowa orkiestra symfoniczna. Projekt oparty został o szkoły oraz znamienite instytucje kultury, a jego celem jest promocja uczniów i absolwentów szkół muzycznych z naszego regionu. Współpracę z orkiestrą już zadeklarowali wybitni artyści, pedagodzy, kompozytorzy i choreografowie. Powołano Radę Artystyczną i Programową oraz wybrany został repertuar, harmonogram, a także estrady, na których orkiestra zagra.

Wkrótce pozostałe informacje o tym ogromnym projekcie. Centrum Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej po raz kolejny szeroko otwarło gościnne progi dla młodych adeptów Muzyki. Szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronie szkoły muzycznej www.domoslawice.pl oraz na jej profilu Facebook.

Czytaj więcej...

Jeśli już teraz wiesz, że stać Cię na więcej, że zwyczajna nauka nie rozwinie Twojego potencjału, może warto pomyśleć o szkole ponadpodstawowej i klasie o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”?

Więcej na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie - https://wkutarnow.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/cybermil-z-klasa/

Czytaj więcej...
Szanowni Państwo, Przyjaciele
 
Wkrótce już upłynie rok, od kiedy nie możemy spotkać się i pracować w szkole. Przed nami czas świąt, czas kiedy radujemy się w gronie rodziny i przyjaciół, czas w którym chcemy być z najbliższymi. I to dzisiejsze kolędowanie jest wyrazem tęsknoty, nas nauczycieli, za Wami, naszymi najbliższymi, przyjaciółmi, wychowankami i uczniami, bez których szkoła jest tylko budynkiem. Niech te kolędy przybliżą nas do siebie, w tym szczególnym czasie.
Wesołych świąt!!!
 
Zespół Szkół i Przedszkola w Domoslawicach po raz kolejny będzie gościł u siebie Naukobus - tym razem wirtualnie. Już 4 grudnia na Barbórkę dzieci z klas 1-6 będą mogły poeksperymentować z edukatorami z Centrum Nauki Kopernik. Dla klas 1-3 przeznaczony jest scenariusz "Powietrze", klasy 4-6 natomiast będą realizować scenariusz "Ciśnienie".
 
Zajęcia będą prowadzone online przy pomocy programu Microsoft Teams. 
Więcej informacji o projekcie: https://www.kopernik.org.pl/edukacja/nauka-dla-ciebie