Gmina Czchów realizuje projekt w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty za zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Czchów poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Planowane efekty projektu:

Efektem zadania będzie wyposażenie 6 szkół z terenu Gminy Czchów w sprzęt komputerowy i oprogramowanie do nauki zdalnej – 21 szt. laptopów.

Całkowita wartość projektu wynosi 74 999,90 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 74 999,90 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 74 999,90 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, 

minął rok od rozpoczęcia pandemii i podjęcia nauki zdalnej w szkołach. W związku z tym Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży stworzyła film „W pułapce kamery”, w którym Michał Olszański rozmawia z uczennicą liceum Aleksandrą, oraz psycholożka Katarzyną Miller na temat wyzwań z jakimi muszą się zmierzyć uczniowie i nauczyciele w obecnej sytuacji. Poczucie bycia ciągle obserwowanym, zatarcie granicy między sferą publiczną a prywatną czy brak kontaktu z rówieśnikami przyczyniają się do pogorszenia wyników w nauce, ale też kondycji psychicznej młodych ludzi. 

Czytaj więcej...

Dyrektorzy dziewięciu szkół muzycznych oraz Dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej - Łukasz Gaj parafowali porozumienie, w wyniku którego zostanie powołana do życia międzyszkolna, regionalna, młodzieżowa orkiestra symfoniczna. Projekt oparty został o szkoły oraz znamienite instytucje kultury, a jego celem jest promocja uczniów i absolwentów szkół muzycznych z naszego regionu. Współpracę z orkiestrą już zadeklarowali wybitni artyści, pedagodzy, kompozytorzy i choreografowie. Powołano Radę Artystyczną i Programową oraz wybrany został repertuar, harmonogram, a także estrady, na których orkiestra zagra.

Wkrótce pozostałe informacje o tym ogromnym projekcie. Centrum Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej po raz kolejny szeroko otwarło gościnne progi dla młodych adeptów Muzyki. Szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronie szkoły muzycznej www.domoslawice.pl oraz na jej profilu Facebook.

Czytaj więcej...

Jeśli już teraz wiesz, że stać Cię na więcej, że zwyczajna nauka nie rozwinie Twojego potencjału, może warto pomyśleć o szkole ponadpodstawowej i klasie o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”?

Więcej na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie - https://wkutarnow.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/cybermil-z-klasa/

Czytaj więcej...
Szanowni Państwo, Przyjaciele
 
Wkrótce już upłynie rok, od kiedy nie możemy spotkać się i pracować w szkole. Przed nami czas świąt, czas kiedy radujemy się w gronie rodziny i przyjaciół, czas w którym chcemy być z najbliższymi. I to dzisiejsze kolędowanie jest wyrazem tęsknoty, nas nauczycieli, za Wami, naszymi najbliższymi, przyjaciółmi, wychowankami i uczniami, bez których szkoła jest tylko budynkiem. Niech te kolędy przybliżą nas do siebie, w tym szczególnym czasie.
Wesołych świąt!!!
 
Zespół Szkół i Przedszkola w Domoslawicach po raz kolejny będzie gościł u siebie Naukobus - tym razem wirtualnie. Już 4 grudnia na Barbórkę dzieci z klas 1-6 będą mogły poeksperymentować z edukatorami z Centrum Nauki Kopernik. Dla klas 1-3 przeznaczony jest scenariusz "Powietrze", klasy 4-6 natomiast będą realizować scenariusz "Ciśnienie".
 
Zajęcia będą prowadzone online przy pomocy programu Microsoft Teams. 
Więcej informacji o projekcie: https://www.kopernik.org.pl/edukacja/nauka-dla-ciebie

Czytaj więcej...Szanowni Państwo,

    Dobiega końca rok szkolny 2019/2020, rok odmienny od pozostałych i bardzo trudny dla wszystkich. Pandemia korona-wirusa spowodowała decyzję władz państwowych o zawieszeniu zajęć w formie stacjonarnej w szkołach i przedszkolach. Sytuacja zaskoczyła wszystkich i wymusiła zmianę metod i form kształcenia, wdrożone zostało tzw. nauczanie zdalne. Musieliśmy wszyscy w trybie przyspieszonym nauczyć się korzystać z nowych technologii, komunikatorów internetowych, aplikacji, itp. Niestety do dnia zakończenia roku szkolnego nie udało się wznowić zajęć w tradycyjnej stacjonarnej formie. Z tego powodu dla wielu uczniów był to rok trudny, w praktyce wymagał samodzielnej pracy, nie można było rozłożyć przykładowych zadań, które zwyczajowo rozwiązujemy podczas lekcji, na poszczególnych uczniów, każdy musiał indywidualnie pracować nad wszystkimi zadaniami. Taka sytuacja powodowała wydłużanie czasu nauki, godzin spędzonych przed komputerem. Oczywiście dużą trudnością, może nawet największą, był dostęp do sprzętu komputerowego. W wielu domach jeden komputer przypadał na 3 uczniów, a to w praktyce uniemożliwiało organizację kształcenia w formie nauki „on-line”. Dla poprawy sytuacji zakupiliśmy 35 laptopów w ramach programu ZDALNA SZKOŁA, udostępniliśmy uczniom laptopy będące w zasobach szkół oraz jesteśmy w trakcie procedury wyłonienia dostawcy kolejnych 40 - 45 komputerów w ramach programu ZDALNA SZKOŁA +. Mam nadzieję, że w razie kolejnego, czasowego ograniczenia nauki będziemy mogli w niemal 100 procentach organizować lekcje „on-line”.

Czytaj więcej...     Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 25 maja 2020 r. rekrutac­ja na rok szkolny 2020/21 do Szkoły Muzycznej w Domosławicach została przedłużona i trwa do 26 czerwca 2020 r. do godziny 15.00.
     Przesłuchania wstępne kandydatów odbędą się w dniach 29 i 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Szkoły Muzycznej w Domosławicach. O godzinie przesłuchania każdy kandydat zostanie po­wiadomiony indywidualnie. Procedury i listy kandydatów zostaną opublikowane na stronach szkoły, pod adresem: www.domoslawice.pl

Czytaj więcej...

 Trwa rekrutacja do Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach z filiami w Porąbce Uszewskiej, Dobrocieszu, Milówce, Wojniczu, Tęgoborzy, Gromniku, Gnojniku oraz Łososinie!!!
Zgłoszenia on-line do 31 maja 2020 r.
Informacje:
Zapraszamy na stronę www.domoslawice.pl
oraz stronę Facebooka: https://www.facebook.com/Pa%C5%84stwowa-Szko%C5%82a-Muzyczna-I-stopnia-w-Domos%C5%82awicach-455537677815209/
Ulotka rekrutacyjna: awers, rewers
Trailer reklamujący Szkołę Muzyczną: https://youtu.be/3GXQ-rcgCHk