Czytaj więcej...

 

NAZWA PROGRAMU:
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +" 2021

NAZWA ZADANIA:
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w Gminnym Klubie Dziecięcym "MIŚ" w Czchowie
ul. Armi Krajowej 10, 32-860 Czchów

  Opis Programu

Celem Programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet.

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, utworzonych przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „MALUCH +”. 

Wartość zadania

Planowany w 2021 roku koszt realizacji Programu „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021:

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa - 23 040,00 zł

Środki własne gminy                                                 -  5 760,00 zł

Całkowity koszt zadania                                            -  28 800,00 zł

Plakat:

Czytaj więcej...

Galeria zdjęć:

Czytaj więcej...
Czytaj więcej...
Czytaj więcej...
Czytaj więcej...
Czytaj więcej...

Gmina Czchów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 25 028,00 zł.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Czchów w 2021 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

Czytaj więcej...

Gmina Czchów otrzymała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 050 980,00 zł.

Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych”. W ramach zadania zostanie przebudowany i rozbudowany budynek Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach o pomieszczenia związane z działalnością szkoły.

Całkowity koszt zadania – 1 576 049,21 zł.