Gmina Czchów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 25 028,00 zł.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Czchów w 2021 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

Czytaj więcej...

Gmina Czchów otrzymała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 050 980,00 zł.

Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych”. W ramach zadania zostanie przebudowany i rozbudowany budynek Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach o pomieszczenia związane z działalnością szkoły.

Całkowity koszt zadania – 1 576 049,21 zł.