Czytaj więcej...

Gmina Czchów w ramach działania „Małopolskie OSP 2023” otrzymała dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł na kolejny etap realizacji zadania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”.

Czytaj więcej...

W 2023 r. Gmina Czchów otrzymała pomoc finansową w kwocie 15 000,00 zł udzieloną z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla Jednostki OSP w Tworkowej na zadanie pn.: Naprawa dachu na budynku komunalnym OSP w Tworkowej”.

Czytaj więcej...

W środę, 20 grudnia br., Burmistrz Czchowa - Marek Chudoba gościł przedstawicielki samorządu Województwa Małopolskiego: Panią Martę Malec-Lech – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Panią Annę Mikosz – Radną Sejmiku Województwa Małopolskiego.