Czytaj więcej...

24 października 2021 r. o godzinie 18.00 w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej odbędzie się koncert inauguracyjny Międzyszkolnej Regionalnej Orkiestry Symfonicznej, na który serdecznie zapraszamy.

Więcej o orkiestrze na stronie https://www.mrosmalopolska.com/

Czytaj więcej...
Szanowni Państwo,
Zakliczyńskie Centrum Kultury i Gmina Zakliczyn zapraszają do udziału w Festiwalu Polki „POLKA-FEST” Zakliczyn 2021 skierowanego do par tanecznych, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”. Festiwal odbędzie się w dniach 18-19 września 2021 roku, o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń szczegóły znajdują się w regulaminie.
 
Mamy jeszcze wolne miejsca!!!
 
Czytaj więcej...

Zapraszamy muzyków chcących dołączyć do Orkiestry Zespołu Artystycznego "Małopolska". Nabór skierowany jest do wszystkich muzyków instrumentalistów orkiestrowych. Przesłuchania odbędą się 14 września (wtorek) od godz. 18.00 w Szkole Muzycznej w Domosławicach.
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego pod adresem https://forms.gle/3DPTr6iGTDk9bxsp6

Do pobrania: plakat informacyjny (plik pdf)

Stowarzyszenie "Pro Carpathia" ogłasza konkurs na karpackie inicjatywy lokalne w ramach zadania pn. „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Celem konkursu na karpackie inicjatywy lokalne jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw karpackich związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej części regionu karpackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie).

Realizacja inicjatyw powinna przyczyniać się do:
─ podtrzymywania tradycji narodowej,
─ rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
─ zwiększania aktywności obywatelskiej mi.in. wśród osób młodych, seniorów,
─ promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu.

Konkurs przyczyniać tym samym będzie się do osiągnięcia celu Programu NOWEFIO, tj. do zwiększenia zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrostu znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Karpackie inicjatywy lokalne (projekty miękkie), przyczyniające się do osiągnięcia celu konkursu, mogą mieć różną formę, np.: zajęcia edukacyjne, warsztaty, seminaria, wydarzenia integrujące różne grupy społeczne (np. grupy etniczne, młodzież, seniorów), opracowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych, wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i inne.

Do dofinansowania wybierane będą inicjatywy zakładające włączenie w ich realizację dodatkowo (oprócz Wnioskodawcy mikrodotacji) co najmniej jednej organizacji o analogicznym statusie, jak te objęte wsparciem oraz wolontariuszy.

Premiowane będą te pomysły, które uwzględniać będą również współpracę z lokalnym samorządem, instytucjami publicznymi (np. ośrodkiem kultury itp.), które włączone zostaną w realizację inicjatywy społecznej. W ten sposób realizacja inicjatyw przyczyniać się będzie do zawiązania lokalnych partnerstw oraz promocji idei wolontariatu. Dodatkowe punkty otrzymają także inicjatywy rozwijające ideę Szlaku Kultury Wołoskiej.

Obszar dostępny dla realizacji inicjatyw pokrywa się z obszarem stosowania Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej) w Polsce, tj. z obszarem 18 612,48 km2 (ok. 6% powierzchni lądowej kraju), określonego granicami administracyjnymi 200 gmin położonych w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Zasięg stosowania Konwencji Karpackiej w Polsce jest określony granicami administracyjnymi 200 gmin: 15 gmin miejskich, 37 gmin miejsko-wiejskich i 144 gmin wiejskich położonych w 28 powiatach, oraz 4 gmin - miast na prawach powiatu, w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Dokładny opis obszaru realizacji inicjtawy znajduje sie w Regulaminie.

O dotacje w łącznej kwocie 350 000,00 PLN  mogą ubiegać się:
─ młode organizacje pozarządowe,
─ grupy nieformalne (samodzielnie lub z Patronem).

Zakłada się przyznanie mikrodotacji na realizację min. 35 karpackich inicjatyw w ramach naboru.

Maksymalna kwota dotacji to 10 000,00 PLN brutto. Możliwe jednak będzie przyznanie dotacji w mniejszej wysokości, nie mniej jednak niż 3000 PLN.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: do 14 września 2021 r. do godz. 15:00.

Wszystkie informacje o konkursie są dostępne pod adresem: https://procarpathia.pl/aktualnosci/konkurs-na-karpackie-inicjatywy-lokalne

 Finał projektu pn. "Dojrzewanie trzeźwym okiem "  realizowanego przez młodzież klasy 6 ze Złotej pod opieką Pani Marty Gurgul.

 

Czytaj więcej...


Niezwykłe wydarzenie czeka nas 6 czerwca 2021 r. Tego dnia w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie odbędzię się koncert z okazji jubileuszu 10-lecia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Zespole Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach.

Szczegółowe informacje na załączonym plakacie oraz na stronie Filharmonii https://www.filharmonia.krakow.pl/Home/9686-DZIECI_DZIECIOM.html

Transmisję online koncertu w Filharmonii Krakowskiej będzie można zobaczyć na platformie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=48rC2iRnRDk

Do pobrania:

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy do nowego projektu, relizowanego w ramach LOWE Gminy Czchów i Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach im. ks. prof. Józefa Tischnera.

W ramach projektu zapraszamy wszystkich instrumentalistów orkiestrowych do udziału w przesłuchaniach do nowo powstającej orkiestry symfonicznej, która zrzeszać będzie młodych muzyków: studentów, absolwentów i uczniów szkół muzycznych z terenu Małopolski.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” oraz Zakliczyńskie Centrum Kultury i Gmina Zakliczyn zapraszają do udziału w Festiwalu Języka Polskiego „Polszczyzna-swojszczyzna”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021, którego eliminacje odbędą się w czerwcu a finały 10 września 2021 roku.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, warto zapamiętać tę nazwę, ponieważ będzie o niej głośno!

Wczoraj, po burzliwych obradach, wybrana została ostateczna nazwa zespołu, który powstaje przy Szkole Muzycznej w Domosławicach.
Napłynęło ponad 150 zgłoszeń od osób w wieku 5 - 55 lat. Organizatorzy dziekują za zgłoszenia i okazane zaufanie.

Pierwsze spotkania w małych grupach już w najbliższy piątek i sobotę - dla sekcji wokalnej i tanecznej. Szczegółowy harmonogram zostanie zainteresowanym rozesłany mailowo.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam list Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Jacka Popiela z zaproszeniem na tradycyjny Koncert Noworoczny (plik pdf).

W tym szczególnym czasie Koncertowi przyświeca szczytny cel charytatywny – wydarzenie dedykowany jest służbom medycznym i pacjentom Szpitala Uniwersyteckiego oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Uprzejmie proszę Państwa o możliwie szerokie rozpropagowanie niniejszego zaproszenia.

 

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Informacje o koncercie także na stronie https://www.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_5De61CKaqzOl/10172/146829542