Flaga Ukrainy, Pomoc dla Ukrainy 

Informacje dotyczące budowy i przebudowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz - czytaj tutaj

UWAGA!
Złóż obowiązkową deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 30 czerwca 2022 r.
- czytaj więcej

 
Spacerki po Tarnowie i regionie 2022 - projekt Tarnowskiej Organizacji Turystycznej
Spacerki po Tarnowie i regionie 2022

W ramach zadania w lipcu i sierpniu będzie można zwiedzać Tarnów i wybrane miejscowości w regionie. Oprócz tego dla mieszkańców Małopolski zaplanowano trzy wycieczki autokarowe...

Czytaj więcej...

Powołanie na wakacje w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej
Zołnierz WOT

Służba w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W sobotę 25 czerwca w ramach akcji „Wakacje z 11 MBOT” na 16-dniowe szkolenie...

Czytaj więcej...

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że 1 lipca 2022 r. (piatek) Urząd Miejski w Czchowie będzie czynny do godz. 14.00. Skrócenie czasu pracy spowodowane jest problemami technicznymi w związku z...

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy nieruchomości stale zamieszkałych)

Burmistrz Czchowa, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn....

Czytaj więcej...

Gmina Czchów realizuje Projekt Cyfrowa Gmina
Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie...

Czytaj więcej...

Koniec terminu złożenia obowiązkowej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

UWAGA! Koniec terminu złożenia obowiązkowej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Urząd Miejski w Czchowie przypomina, że 30 czerwca 2022 r. mija...

Czytaj więcej...

Zapraszamy na spotkania informacyjne w Gminie Czchów - „Czyste Powietrze” i „Odnawialne Źródła Energii”

Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Czchów na dwa spotkania informacyjne, które odbędą się 29 czerwca w sali Kina Baszta. O godzinie 12:00 spotkanie na temat...

Czytaj więcej...

Badania statystyczne
Badania statystyczne US w Krakowie

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Urząd Statystyczny w Krakowie celem zwiększania świadomości wśród mieszkańców Małopolski na temat znaczenia oficjalnych badań...

Czytaj więcej...

Kolejne nabory wniosków - terminy
Logo Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, że zostały zaplanowane kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju...

Czytaj więcej...

 • Samorząd
  Samorząd
 • Informacje i ogłoszenia lokalne
  Informacje i ogłoszenia lokalne
 • Inwestycje
  Inwestycje
 • Inwestycje z budżetu państwa
  Inwestycje dofinansowane ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego
 • Program Rodzina 500+
  Program 500+
 • Sesja Rady Miejskiej w Czchowie
  Rada Miejska
 • Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Komunalna
 • Powszechny Spis Rolny 2020
  Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Oświata
  Oświata
 • Sport
  Sport
 • Kultura
  Kultura
 • Czyste powietrze
  Czyste powietrze

Mapa