Czytaj więcej...

W dniu 26 lipca 2023 r. w Sali „Kino Baszta” w Czchowie Burmistrz Czchowa uroczyście przekazał nowoczesny sprzęt Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, zakupiony w ramach projektu " Bezpieczny mieszkaniec w XXI wieku ".

Czytaj więcej...

W dniu 28.12.2022 w Urzędzie Miejskim w Czchowie Burmistrz Czchowa oficjalne przekazał Ludowemu Klubowi Sportowemu Tymon Tymowa sprzęt sportowy zakupiony w ramach umowy na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok.

Czytaj więcej...

19 grudnia 2020 r. Pani Marta Malec-Lech - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowej sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach umowy na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.