Czytaj więcej...

19 grudnia 2020 r. Pani Marta Malec-Lech - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowej sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach umowy na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.