Szanowni Mieszkańcy,

Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów komunalnych (wg załączonego harmonogramu).

Zbiórka odpadów komunalnych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Burmistrz Czchowa informuje, w związku z wejściem w życie uchwały Nr XXIX/274/2022 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów*, że od 01 lipca 2022 r.:

Burmistrz Czchowa, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr XXIX/275/2022 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 7 czerwca 2022 r., poz. 3992)* - zostały uchwalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czchów (dla nieruchomości stale zamieszkałych):

Od dnia 1 lipca 2022 r. należna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika).

I. Podmioty odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czchów w 2021 r.

 • Firma Usługowo-Handlowa DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk,Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czchów (posiadające wpis do RDR): https://bip.malopolska.pl/czchow,m,330876,rejestr-dzialalnosci-regulowanej.html     

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wg stan na dzień 01.06.2022 r.)

Lp.

Nr rejestrowy (RDR)

Nazwa firmy/adres

1

3/2012

EKOMBUD Skowronek, Gazda sp.j., ul. Partyzantów 21, 32-700 Bochnia

2

4/2012

Firma Usługowo – Handlowa „Dimarco”, 32-861 Iwkowa 482

3

6/2012

Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko

4

7/2012

CONTEKO Sp z o.o., ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów

5

8/2012

MIKI Recykling Sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków

6

9/2012

REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

7

4/2013

Zbiór i Segregacja Odpadów TRASZKAN S.J., 32-413 Zegartowice 105

8

1/2015

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk, Wola Jachowa 94 A, 26-008 Górno

9

1/2016

FCC POLSKA Polska Sp z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

10

2/2016

Firma Handlowo Usługowa „Pałka” Seweryn Pałka, 33-314 Łososina Dolna 37

11

1/2018

PMP Style Sp. z o.o., ul. Zakładników 85, 33-300 Nowy Sącz

12

2/2018

NOVA Sp. z o. o., ul. Tarnowska 120, 33-300 Nowy Sącz

 Podstawa prawna - art. 3 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 II. Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czchów w 2021 r.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czchów zagospodarowały odpady w następujących instalacjach:

Zmieszane odpady komunalne (o kodzie 20 03 01):

 • MBP FBSerwis, ul. Komunalna 20a , 33-100 Tarnów;
 • MBP FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ;
 • MBP Remondis sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków;
 • MBP FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg;
 • MPGK Sp. z o.o. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze.

Odpady ulegające biodegradacji (o kodzie 20 02 01, 15 01 01 i 15 01 05):

 • RIPOK FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ;
 • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Kornela Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice;
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tarnowie, ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów;
 • FUH DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482;
 • Mondi Świecie S.A., Bydgoska 1, 86-100 Świecie.

Odpady powstałe po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych (o kodzie 19 05 99 i 19 12 12), zostały przekazane do składowania na:

 • Składowisko odpadów „Za rzeką Biała” JRCh, ul. Czysta, Tarnów;
 • Składowisko odpadów Cofinco-Poland Sp. z o.o., ul. Dębina 36, Jastrzębie Zdrój;
 • Składowisko odpadów, ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów;
 • Składowisko odpadów Stare Miasto-Park Sp. z o.o, ul. Giedlarowa, Leżajsk;
 • Składowisko odpadów, ul. Jana Pawła II/10, Bytom;
 • Składowisko odpadów IT.O.Ś Sp. z o.o., ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie Śląskie;
 • Składowisko odpadów ZGK "ZAW-KOM", 47-126 Kielcza
 • Składowisko odpadów, 59-724 Świętoszów;
 • Składowiska odpadów komunalnych PWK Górna Odra Sp. z o.o., ul. Dworcowa, 47-451 Tworków;
 • Składowisko odpadów FBSerwis Kamieńsk Sp z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadami Ruszczyn, 97-360 Kamieńsk;
 • Składowisko odpadów ZGK Sp. z o.o., ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie.

Podstawa prawna - art. 3 ust. 2 pkt. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

III. Osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

2021 rok

Osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania   (%)

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (%) /dopuszczalny

min. 20%/

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

1

GMINA CZCHÓW

3

36

2020 r. - 29
2021 r. - 19

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk, Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno

0

8,67

 

3

DIMARCO F.H.U., 32-861 Iwkowa 482

0,07

8,23

 

 Podstawa prawna - art. 3 ust. 2 pkt. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Lokalizacja: ul. Kazimierza Wielkiego 3 (dz. nr 494/1), 32-860 Czchów (teren byłej bazy ZUK).

Podmiot obsługujący: F.U.H. DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Godziny otwarcia: Poniedziałek 8.00 - 15.00 , Czwartek 8.00 - 15.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Szanowni Mieszkańcy,

Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów komunalnych (wg załączonego harmonogramu).

Zbiórka odpadów komunalnych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Szanowni Mieszkańcy,

Referat Usług Komunalnych uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów komunalnych (wg załączonego harmonogramu).

Zbiórka odpadów komunalnych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Czytaj więcej...

Szanowni Mieszkańcy,

Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie przypomina o terminach zbiórki tzw. odpadów „wielkogabarytowych” (wg załączonego harmonogramu). Zbiórka odpadów komunalnych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.   

I. Podmioty odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czchów w 2020 r.

 • Firma Usługowo-Handlowa, DIMARCO,32-861 Iwkowa 482
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk, Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno